Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj priekopníkom v zavádzaní systému duálneho vzdelávania

Trenčiansky samosprávny kraj priekopníkom v zavádzaní systému duálneho vzdelávania

Nový zákon o odbornom vzdelávaní, ktorého predmetom je aj systém duálneho vzdelávania, vstúpil do platnosti 1. apríla tohto roku. Slávnostného uvedenia do života sa projekt duálneho vzdelávania dočkal v piatok 25. septembra 2015. Stalo sa tak za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Juraja Draxlera, štátneho tajomníka ministerstva školstva Spolkovej republiky Nemecko Georga Schütteho, konateľa Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) Guida Glania a podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jozefa Trstenského. Ich rady doplnil riaditeľ novomestskej SPŠ Peter Rebro a konateľ firmy Vacuumschmelze, s.r.o., Edgardo Hahn.

Miestom odborného zhromaždenia sa stala SPŠ na Bzinskej ulici v Novom Meste nad Váhom, ktorá má v systéme duálneho vzdelávania na území TSK významné postavenie. Okrem toho, že v uplynulom školskom roku bola miestom experimentálneho zavedenia systému duálneho vzdelávania podľa nemeckého modelu, tento školský rok je jednou z 5 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na ktorých duálne vzdelávanie odštartovalo 2. septembra 2015. Príležitosť diskutovať o systéme duálneho vzdelávania si nenechala ujsť ani širšia odborná verejnosť, riaditelia škôl, členovia profesijných komôr, zamestnávateľských zväzov a ďalších zainteresovaných inštitúcií.

Školský rok 2015/2016 minister Draxler vo svojom príhovore označil za prelomový. „Do duálneho systému sa zapojilo 31 stredných škôl zo všetkých krajov Slovenska, ktoré podpísali zmluvy s 80 zamestnávateľmi, u ktorých sa bude pripravovať celkovo 422 žiakov. Musím vyzdvihnúť, že Trenčiansky kraj patrí medzi najaktívnejšie regióny,“ upozornil. Do systému duálneho vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji vstúpilo najviac škôl spomedzi všetkých krajov Slovenska. „Hnacím motorom týchto zmien v školstve v našom samosprávnom kraji je práve jeho predseda Jaroslav Baška, ktorý kladie veľký dôraz na to, aby systém duálneho vzdelávania v našom kraji bol zavedený. V súčasnej dobe sa v našom kraji do tohto systému zapojilo 5 stredných odborných škôl. Sú to školy v Prievidzi, Handlovej, Dubnici, v Považskej Bystrici a tu v Novom Meste nad Váhom,“ priblížil okolnosti vicežupan TSK Jozef Trstenský a dodal, že do prvého ročníka nastúpilo 99 žiakov vzdelávajúcich sa podľa nového systému v spolupráci s celkovo 11 podnikmi.

Duálny systém so sebou prináša viacero pozitív

Účasťou v systéme duálneho vzdelávania pre firmy plynie výhoda v podobe možnosti výchovy vlastnej budúcej pracovnej sily presne podľa svojich potrieb. Zúčastneným školám spolupráca s etablovanými firmami zvyšuje renomé a posilňuje ich pozíciu na trhu škôl z pohľadu študenta i rodiča. Žiaci ťažia z dlhodobej perspektívy zamestnania sa vo svojom regióne a tiež z finančnej motivácie v podobe štipendií. Na SPŠ v Novom Meste nad Váhom, ktorá bola pilotnou školou pri zavádzaní duálneho systému, má spolupráca s firmami v okrese už viac ako 20 ročnú tradíciu. Podľa slov jej riaditeľa Petra Rebra tak absolventi novomestskej priemyslovky nemajú problém etablovaním sa do výrobného procesu a s uplatnením sa na trhu práce.

Vicežupan Trstenský zároveň informoval, že na školský rok 2016/2017 sa už teraz pripravujú ďalšie školy, ktoré sa zapoja do systému duálneho vzdelávania. Do dnešného dňa má memorandum o spolupráci s významnými zamestnávateľmi v regióne a profesijnými komorami podpísaných 17 škôl z 23 stredných odborných škôl, ktorých zriaďovateľom je TSK. Na základe týchto memoránd zúčastnené strany aktívne spolupracujú na inovácii študijných a učebných odborov podľa požiadaviek trhu práce, na propagácii odborného vzdelávania, na nábore žiakov základných škôl, pri zabezpečovaní praktického vyučovania žiakov SOŠ, čím sa aktívne pripravujú na vstup do duálneho systému vzdelávania. „Existuje reálny predpoklad, že po odovzdaní skúseností z tohto prvého ročníka sa v budúcom roku zapojí oveľa väčší počet SOŠ do systému duálneho vzdelávania. Našou snahou je, aby sa zapojili všetky odborné školy technického zamerania,“ vysvetlil vicežupan TSK, ktorý v Novom Meste nad Váhom zároveň pôsobí ako primátor.

Podpísali medzinárodné memorandum

Ďalším krokom smerom k širšiemu rozvinutiu už prebiehajúcej spolupráce medzi Slovenskom a  Nemeckom ako kolískou odborného vzdelávania je medzištátne memorandum. To včera za slovenskú stranu podpísal minister Draxler a zo strany Nemecka ho podpisom spečatil štátny tajomník Georg Schütte. Urobili tak na pôde spoločnosti Manz, ktorá je špičkovým výrobcom strojárskych produktov a na zavedení systému duálneho vzdelávania participuje od jeho počiatkov. „Duálne vzdelávanie už nie je vzdelávanie pre povolania so špinavými rukami. Dnes je duálne vzdelávanie pre múdre hlavy. Ide o to, aby sa mladí ľudia naučili, ako pracovať so strojmi, s počítačmi a aby takýmto spôsobom mohli zaručiť konkurencieschopnosť svojej krajiny,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Spolkovej republiky Nemecko Georg Schütte.

Na zatraktívnení odborného vzdelávania vedenie Trenčianskej župy pracuje už dlhšie. TSK ako jediný na Slovensku pripravil kampaň pre nábor žiakov na odborné školy modernou a pútavou formou. Projekt Hrdina remesla je prioritne určený pre žiakov siedmych a ôsmych ročníkov základných škôl a jeho cieľom je upriamiť pozornosť žiakov a ich rodičov na atraktivitu remesiel a zamestnania v technických smeroch. Stredné odborné školy v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne organizujú „súťaže zručnosti“ pre žiakov základných škôl pod patronátom žiakov stredných odborných škôl, aby im hravou a súťažnou formou priblížili remeslá, ktoré sú v kraji potrebné. Technickým odborom dalo vedenie TSK zelenú aj pri zostavovaní všeobecne záväzného nariadenia o počte tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory a učebné odbory pre školský rok 2016/2017 pre stredné školy v územnej pôsobnosti TSK: 62 % predstavujú triedy technických odborov, 20 % gymnázií, 18% ekonomických odborov, čím sa vytvárajú predpoklady pre rozvoj duálneho systému vzdelávania.

-vr-

Fotogaléria

A
B
C
D
E

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK