Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK, školy a zamestnávatelia podpísali ďalšie dve memorandá

TSK, školy a zamestnávatelia podpísali ďalšie dve memorandá

K doterajšiemu počtu 19 podpísaných memoránd o spolupráci so zamestnávateľmi a strednými odbornými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), pribudli v pondelok 30. novembra 2015 ďalšie dve školy. V poradí 20. strednou odbornou školu, ktorá podpísala memorandum o spolupráci, sa stala Stredná odborná škola obchodu a služieb Jilemnického Trenčín (SOŠ OaS Jilemnického). V priestoroch Gastrocentra pod Brezinou za TSK k podpisu pristúpil jeho predseda, Jaroslav Baška, za SOŠ Jilemnického v Trenčíne riaditeľka Mária Hančinská 18 podnikateľských subjektov vrátane 5 stavovských komôr.

Predmetom memoranda o spolupráci so SOŠ Jilemnického je tvorba nových učebných osnov, študijných a učebných odborov, vzdelávacích programov, zabezpečovanie odbornej praxe a ďalšie aktivity na propagáciu odborného vzdelávania a prípravy. „ Ak študenti na túto školu prídu, určite budú môcť pracovať v našich zariadeniach a prevádzkach. Ak budú počas štúdia naozaj dobrí, pevne verím, že si nájdu aj lepšie uplatnenie na trhu práce,“ priblížil ďalší dôvod podpisu memoranda trenčiansky župan Jaroslav Baška.

„Tradícia SOŠ obchodu a služieb má hlboké, viac ako 130-ročné korene. Táto tradícia nás však nezväzuje, ale zaväzuje k spolupráci s vami. Vy ste tí, ktorí nám ukazujú aktuálne dianie na trhu práce. Stabilný kontakt našej školy a vašich spoločností vedie k nášmu vývinu a rastu. Práve vďaka vám sa nám darí aplikovať moderné trendy, a tým intenzívne rozvíjať potenciál služieb a cestovného ruchu v prepojení vyučovacieho procesu a praxe,“ priblížila vo svojom úvodnom príhovore zástupcom podnikateľskej sféry Mária Hančinská, riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Jilemnického Trenčín.

Za Úrad TSK sa podpisu memoránd zúčastnila vedúca odboru školstva a kultúry Daniela Hilčíková; vedúca odd. školstva, mládeže a športu Eva Žernovičová; vedúca odd. správy a riadenie škôl Ingrid Koščová. Nechýbali ani poslanci Zastupiteľstva TSK Milan Berec a Ján Krátky.

Memorandum o spolupráci so SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom podpísalo rekordných 51 zamestnávateľov vrátane 3 stavovských komôr

V pondelok sa spolupráca vďaka podpisu memoranda o spolupráci v poradí s 21. odbornou školou v Trenčianskom kraji, rozrástla na spolu viac ako 300 zamestnávateľov v kraji. K podpisu memoranda pristúpila SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom, pre ktorú znamená prehĺbenie už existujúcej spolupráce so zamestnávateľmi nielen na území regiónu, ale aj celej republiky. Podľa slov riaditeľa školy Jána Hargaša škola spolupracuje s viac ako 144 organizáciami. „Budúcnosť národa nespočíva v jeho ekonomickej sile, ale v pripravenosti mládeže na život a budúce povolanie,“ uviedol Ján Hargaš.

„Od tohto memoranda si sľubujem, že od budúceho školského roka dokážeme jednak pripraviť túto strednú odbornú školu obchodu a služieb na duálny systém vzdelávania a že spoločnými silami dokážeme motivovať aj niektorých z týchto zamestnávateľov, ktorí podpisujú toto memorandum na to, aby vstúpili do duálneho systému vzdelávania, kde 50 percent bude teória, 50 percent prax u týchto zamestnávateľov. Študenti budú za prax môcť dokonca získať aj finančné ohodnotenie,“ poznamenal na margo podpisu memoranda o spolupráci so SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Na podpise Memoranda o spolupráci so SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom sa zúčastnil aj vicežupan Jozef Trstenský a poslankyňa Zastupiteľstva TSK Kvetoslava Hejbalová.

 

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK