Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návod, ktorý krok za krokom ukáže, ako žiadať o financie z Participatívneho-komunitného rozpočtu

Návod, ktorý krok za krokom ukáže, ako žiadať o financie z Participatívneho-komunitného rozpočtu

Od začiatku roka 2018 môže verejnosť zasielať na Trenčiansku župu svoje nápady na rozvoj kraja v rámci druhého ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu (PKR). Ten dáva občanom jedinečnú možnosť zhmotniť svoje vlastné nápady s finančnou pomocou Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Radi by ste na zrealizovanie svojho projektu získali financie z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK, ale neviete ako na to? Všetky dôležité informácie a potrebné dokumenty na zapojenie sa do projektu PKR nájdete na webovom sídle Trenčianskej župy, v sekcii Financie. Nájdete tu odpovede na otázky, ktoré vysvetlia, čo je to participatívny-komunitný rozpočet, ako funguje v praxi či aký objem finančných prostriedkov vyčlenil na tento projekt TSK. Najdôležitejšie sú však dokumenty, ktoré sú na tejto stránke dostupné na stiahnutie.

Všetky potrebné informácie o cieľoch rozpočtu a podmienkach čerpania finančných prostriedkov, obsahuje dokument s názvom Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 33/2017, ktore predstavuje právnu úpravu a ustanovuje samotný Participatívny-komunitný rozpočet. Druhým a zároveň najdôležitejším dokumentom je príloha č. 1 - Návrh projektu. Dokument slúži ako prihláška projektu do PKR. Pri jeho vypĺňaní si treba dávať veľký pozor, aby projekt spĺňal všetky náležitosti a prihláška bola správne vyplnená. Pre žiadateľov sme vytvorili jednoduchý manuál s poznámkami, ktorý občanom pomôže riadne vyplniť návrh projektu. Tento manuál je so šikovnými radami dostupný na stiahnutie na konci tlačovej správy.

Súčasťou predkladaného projektu musí byť aj písomný súhlas minimálne 15-tich dospelých občanov, ktorí zdieľajú záujem o zrealizovanie projektu. Týmto krokom je zaručená prospešnosť projektu pre väčšiu skupinu ľudí, resp. komunitu. V súhlase príloha č. 5 - Súhlas na podporu projektu musí byť uvedený názov projektu, meno navrhovateľa, mená, priezviská, adresy a podpisy občanov, ktorí podporujú myšlienku projektu predkladaného projektu.

Neváhajte, spíšte svoje nápady a zrealizujte svoj projekt v rámci participatívneho-komunitného rozpočtu TSK. Začnite už teraz pracovať na svojej prihláške a odošlite ju do 31. marca 2018 na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Prispejte aj vy k zlepšeniu života v Trenčianskom kraji a rozhodnite o tom, ktoré z predložených projektov sa naozaj stanú realitou.

V rámci PKR kraj aj tento rok podporí realizáciu projektov za 99 tis. eur, o ktorých využití rozhodnú obyvatelia kraja.

autor: mp
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK