Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Novela zákona o odbornom vzdelávaní môže v Trenčianskom kraji priniesť tisíc dualistov

Novela zákona o odbornom vzdelávaní môže v Trenčianskom kraji priniesť tisíc dualistov

Novela zákona o odbornom vzdelávaní zlepšuje podmienky pre školy i zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania, menia sa aj pravidlá určovania počtu žiakov prvých ročníkov.

Efektívnejší systém duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov i školy

Stredným odborným školám, ktoré sú v systéme duálneho vzdelávania zapojené, sa po novom nebude krátiť normatívny príspevok na žiaka o sumu normatívu na praktické vyučovanie. Doterajšie krátenie normatívneho príspevku na žiaka mohlo pre školu predstavovať spolu s byrokratickou záťažou bariéru pri vstupe do systému.

Z novely zákona vyplývajú aj lepšie podmienky pre zamestnávateľov. Konkrétne ide o príspevok na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu systému duálneho vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR). Práve tí totiž často narážali na nedostatok vlastných kapacít pri spĺňaní podmienok na materiálno-technické a priestorové vybavenie, ale aj personálne zabezpečenie výkonu praktického vyučovania v rámci SDV. „Priamo od zamestnávateľov v našom kraji sme získali spätnú väzbu, že duálny systém ako taký by bol pre nich atraktívnejší, ak by sa s ním spájala menšia byrokratická záťaž. Nakoľko je naším cieľom rozvoj tohto systému a tiež čo najviac podporovať a vychovávať priamo vo firmách kvalifikovanú pracovnú silu, rozhodli sme sa týmto poznatkom z praxe vyjsť v ústrety. Zásadnou novelizáciou zákona preto zjednodušujeme administratívu a zavádzame daňové úľavy pre zamestnávateľov, zapojených v systéme duálneho vzdelávania,“ bližšie priblížil detaily župan TSK Jaroslav Baška, ktorý je zároveň aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Týmto krokom chce parlament motivovať ďalších zamestnávateľov, predovšetkým malé a stredné podniky, aby sa do tohto systému zapojili.

Učebnú zmluvu v systéme duálneho vzdelávania medzi žiakom a danou firmou bude možné uzatvoriť do 31. januára príslušného školského roku, kým doteraz sa tak dalo urobiť do 31. augusta. „Tým sa vytvorí priestor pre dodatočné zaradenie tých prvákov do systému duálneho vzdelávania, ktorí pred nástupom na strednú školu ešte neboli rozhodnutí. Taktiež  zamestnávatelia budú mať možnosť doplniť ďalších žiakov do systému,“ vysvetlila Hilčíková.

V systéme duálneho vzdelávania TSK už tretím rokom obhajuje pozíciu lídra. V práve skončenom školskom roku 2017/2018 bolo medzi 68 zamestnávateľmi a žiakmi zo všetkých 22 stredných odborných škôl v kraji podpísaných približne 300 učebných zmlúv. V praxi to znamená, že v rámci prvého, druhého i tretieho ročníka systému duálneho vzdelávania je v ňom v TSK zapojených približne 600 žiakov. Najviac žiakov je do systému duálneho vzdelávania zapojených v odbore mechanik nastavovač, a to až 234 študentov. Z hľadiska kvantitatívneho zastúpenia žiakov nasledujú odbory mechanik mechatronik a obrábač kovov.

Predpoklady na budúci školský rok sú ešte optimistickejšie, nakoľko v roku 2018/2019 zamestnávatelia pre budúcich prvákov v SDV ponúkajú 403 voľných učebných miest. Ambíciou TSK je túto ponuku naplniť. „To by znamenalo, že k doterajším  viac ako 600 uzatvoreným učebným zmluvám by pribudlo ďalších približne 400, čím by TSK v školskom roku 2018/2019 dosiahol počet 1 000 učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania a opäť by zabojoval o prvenstvo na Slovensku,“ uzatvorila Hilčíková.

Novela zákona o odbornom vzdelávaní, ktorú prijali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky uplynulý mesiac, komplexne upravuje aj kompetenciu samosprávnych krajov v oblasti určovania počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl v jednotlivých učebných a študijných odboroch. „V praxi to znamená, že určovanie počtu budúcoročných prvákov - stredoškolákov podľa jednotlivých študijných a učebných odborov nebude podliehať schvaľovaniu krajským zastupiteľstvom ani vydávaniu všeobecne záväzného nariadenia. Táto kompetencia plne prešla na samosprávny kraj a Krajskú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu“, vysvetlila vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Daniela Hilčíková. Uvedenú kompetenciu bude samosprávny kraj vykonávať v rámci preneseného výkonu štátnej správy, čím sa celý proces určovania počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl značne zjednoduší.    

autor: vr

Fotogaléria

Hrdina remesla
Hrdina remesla
duálne vzdelávanie
odborné vzdelávanie
ODBORNE VZDELAVANIE1
nové dielne na SOŠ Dubnica nad Váhom
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK