Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozíciu národného ambasádora odborného vzdelávania a prípravy bude v roku 2018 zastávať trenčiansky župan

Pozíciu národného ambasádora odborného vzdelávania a prípravy bude v roku 2018 zastávať trenčiansky župan

Osloviť, inšpirovať a pozitívne ovplyvňovať vnímanie odborného vzdelávania a prípravy v očiach mladých ľudí je úloha ambasádora odborného vzdelávania a prípravy. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (SR), Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) a v súlade s kritériami Európskej komisie bude v roku 2018 túto pozíciu zastávať predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s odborom celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásil v máji tohto roka výzvu na ambasádorov odborného vzdelávania a prípravy. Sieť ambasádorov vytvára Európska komisia z osobností v oblasti odborného vzdelávania, praktickej prípravy, remesiel a ich rozvoja, ktorých príbeh, profesionálna dráha a excelentnosť môže osloviť a inšpirovať mladých ľudí. „Na základe výsledkov osobnej angažovanosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy mladých ľudí, študujúcich na župných stredných odborných školách pre potreby trhu práce, sme sa rozhodli, že najlepšie spĺňa podmienky výzvy práve predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ten s nomináciou súhlasil,” vysvetlila vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu TSK Eva Žernovičová.

Na základe prihlášok vybrala komisia zložená zo zástupcov ŠIOV a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR päť národných koordinátorov, z ktorých Európska komisia zvolila jedného ambasádora pre európske aktivity v rámci Európskeho týždňa odborných zručností vo Viedni. Štátny inštitút odborného vzdelávania pri posudzovaní nominácií pozitívne vnímal doterajšie aktivity a skúsenosti Trenčianskej župy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. „Trenčiansky samosprávny kraj kladie veľký dôraz na prípravu mladých ľudí pre potreby trhu práce, podporu odborného vzdelávania a budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k odborným zručnostiam,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška s tým, že už tretím rokom je župa lídrom v zavádzaní systému duálneho vzdelávania. V ňom sú zapojené všetky stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, ktorým to umožňuje skladba učebných a študijných odborov. Žiaci stredných odborných škôl, zapojení do systému duálneho vzdelávania, získavajú výhodu a zvyšujú svoje šance na osobný úspech pri uplatnení na trhu práce v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. Pre zamestnávateľov, investorov a firmy sú kvalitní a kvalifikovaní ľudia tým najcennejším prvkom.

Rok 2018 je tretím rokom Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý organizuje Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi Európskej únie s cieľom zdôrazniť a podporiť význam odborného vzdelávania a prípravy. Úlohou ambasádorov odborného vzdelávania a prípravy bude podporovať národné inštitúcie pri realizácii aktivít, súvisiacich s Európskym týždňom odborných zručností na Slovensku a v rámci Európskej únie, ktoré budú prebiehať v mesiaci november 2018.

autor: lk

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK