Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prácu s mládežou na lokálnej úrovni pomôže rozvíjať nový projekt Kraj a mestá spolu pre mladých

Prácu s mládežou na lokálnej úrovni pomôže rozvíjať nový projekt Kraj a mestá spolu pre mladých

Krajské centrum voľného času (KCVČ) Trenčín Regionálne centrum mládeže Trenčianskeho kraja spustilo nový projekt s názvom Kraj a mestá spolu pre mladých. V rámci neho je pripravená aj séria podporných aktivít na rozvoj práce s mládežou v kraji na lokálnej úrovni. Prví koordinátori práce s mládežou absolvovali úvodné školenie uplynulý týždeň.

Prvá aktivita nového projektu KCVČ Regionálneho centra mládeže Trenčianskeho kraja na podporu rozvoja práce s mládežou na miestnej úrovni je súčasťou balíčka podporných aktivít, ktoré prepoja regionálnu stratégiu rozvoja v oblasti práce s mládežou s miestnou úrovňou. Do projektu sa s podporou primátorov doteraz zapojilo osem miest, a to Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Myjava, Stará Turá a Handlová. V rámci zdieľania skúseností je projekt otvorený aj spolupráci s inými samosprávnymi krajmi a hneď v úvodnej fáze ho svojou účasťou podporila aj koordinátorka práce s mládežou z mesta Žiar nad Hronom.

Cieľom prvého stretnutia bolo nastavenie spolupráce medzi regionálnou a miestnou samosprávou a zistenie východiskovej situácie práce s mládežou v jednotlivých mestách. „Zatiaľ čo v niektorých mestách fungujú rady mládeže, mládežnícke parlamenty a žiacke školské rady veľmi aktívne, v iných samosprávach napríklad chýba komisia mestského zastupiteľstva, ktorá by sa venovala záujmom mladých. Na prvom stretnutí bol vytvorený aj priestor na zdieľanie skúseností a dobrých príkladov z praxe,“ prezradila koordinátorka práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja Silvia Štefániková.

Zo školenia vyplynulo miestnym koordinátorom aj niekoľko úloh, ktoré sa týkajú predovšetkým mapovania potrieb mladých ľudí, zosieťovania jednotlivých organizácií pracujúcich s mládežou a následnej príprave okrúhlych stolov s ich zástupcami, vedením mesta či jednotlivými poslancami. Spoločným cieľom je vychovávať mladých ľudí k aktívnemu prístupu, záujmu o veci verejné a participácii na rozhodovaní v mestách. „Rozvoj kompetencií, vedomostí a zručností koordinátorov a následné aktivity zamerané okrem iného aj na rozvoj dobrovoľníctva a inklúzie, budú pokračovať po dobu 22 mesiacov. Finálnou métou bude vypracovanie koncepčných materiálov určujúcich ďalší rozvoj mládeže na miestnej úrovni s prepojením na strategické dokumenty vyššieho územného celku a národnú stratégiu v roku 2020,“ vysvetlila Silvia Štefániková s tým, že podporné aktivity pripravilo KCVČ s podporou grantového programu Erasmus + a s víziou, že budú prínosné pre mladých ľudí nielen v našom kraji.

autor: lk

Fotogaléria

zdroj: KCVČ Trenčín Regionálne centrum mládeže Trenčianskeho kraja
zdroj: KCVČ Trenčín Regionálne centrum mládeže Trenčianskeho kraja
zdroj: KCVČ Trenčín Regionálne centrum mládeže Trenčianskeho kraja
zdroj: KCVČ Trenčín Regionálne centrum mládeže Trenčianskeho kraja
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK