Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Predstavujeme dotačné schémy na rok 2018: Dotačný systém TSK

Predstavujeme dotačné schémy na rok 2018: Dotačný systém TSK

Pripraviť kultúrne či športové podujatie môžu obyvatelia Trenčianskeho kraja aj s podporou župy. Nielen na ich organizáciu vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v rámci svojho dotačného systému opäť finančné prostriedky.

Podpora aktivít obyvateľov kraja a tvorba nezabudnuteľných zážitkov. Aj to je cieľom dotačného systému TSK, ktorý obyvateľom kraja ponúka možnosť využiť na financovanie prípravy zážitkových akcií finančné prostriedky z rozpočtu TSK. Kraj pravidelne podporuje organizáciu kultúrnych či športových podujatí, akcií z oblasti sociálneho zabezpečenia, nákup krojov či drobného vybavenia pre dobrovoľné hasičské zbory (DHZ) v kraji.

Len za minulý rok bolo na župnom úrade zaevidovaných 340 žiadostí o finančný príspevok z dotačného systému TSK. Napriek zmene termínu podávania žiadostí o dotácie schválenej Všeobecným záväzným nariadením č. 31/2016 prišlo na úrad rekordne najviac žiadostí. Žiadatelia ich v roku 2017 mohli po novom podávať len do konca apríla, rovnaký deadline je aj v tomto roku. „Oproti roku 2017 sme v dotačnom systéme TSK aj vzhľadom na nárast predložených žiadostí navýšili sumu pre žiadateľov o finančný príspevok. Verím, že aj vďaka tomu sa nám podarí uspokojiť väčší počet predložených žiadostí,“ komentoval trenčiansky župan Jaroslav Baška. Pre tento rok bola pre dotačný systém TSK schválená suma 300 tisíc eur.   

Kto všetko sa v rámci tejto dotačnej schémy môže stať žiadateľom o finančný príspevok? Môžu ním byť nielen fyzické osoby - podnikatelia, ale aj právnické osoby či občianske združenia, ktoré spolu so žiadosťou predložia potvrdenie o registrácii či zriadení. V priebehu kalendárneho roka môže byť úspešnému žiadateľovi poskytnutá len jedna dotácia. Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi je 50% z celkového rozpočtu projektu, resp. 50% zo skutočných vynaložených výdavkov na projekt, maximálne však do výšky 3.300,- Eur. Všetky informácie o žiadosti a jej povinných prílohách nájdete na webovom sídle kraja v sekcii Financie v rubrike Dotácie a príspevky.      

autor: bj

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK