Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

S projektovými zámermi doručenými na Trenčiansku župu sa oboznámili aj členovia Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu hornej Nitry

Na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne prišlo v termíne do konca apríla 2018 viac ako 80 projektových zámerov, ktoré majú napomôcť ekonomickému prerodu hornej Nitry. Začiatkom týždňa sa s projektmi oboznámili aj členovia Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra.

V pondelok 14. mája 2018 zasadala v priestoroch Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v Bratislave Pracovná skupina pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra. Na v poradí treťom zasadnutí boli členom pracovnej skupiny predstavené všetky zámery, ktoré v stanovej lehote doručili predkladatelia na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. Viac ako 80 projektov je zameraných predovšetkým na ekonomickú, sociálnu a environmentálnu oblasť. „Zoznam zámerov bude ešte doplnený o stav pripravenosti. Na proces zberu zámerov v najbližších mesiacoch nadviaže verejné vyhodnotenie projektov, vrátane diskusie s predkladateľmi. Cieľom je vybrať nosné projekty, ktoré sa stanú prioritou pre vypracovanie Akčného plánu transformácie a nájsť možné zdroje financovania ostatných projektov,“ vysvetlila vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Martina Lamačková.

Paralelne s výberom prioritných projektov je v procese prípravy aj samotný Akčný plán, ktorý by mal byť spracovaný do konca roka 2018. Na pracovnom stretnutí boli prezentované aj priority spracované regionálnymi pracovnými skupinami. Na doplnenie predložených projektových zámerov boli vyzvané aj jednotlivé ministerstvá Slovenskej republiky, a to ministerstvo dopravy a výstavby, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo životného prostredia.

Otázka cestnej infraštruktúry, úzko súvisiaca s procesom transformácie, bude predmetom pracovného stretnutia, ktoré sa bude konať v utorok 22. mája 2018 v Handlovej za prítomnosti zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a JASPERS -  partnerstvo technickej pomoci medzi Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj.

Trenčiansky samosprávny kraj v ďalšom kroku pripraví stretnutia a verejné prezentácie projektov podľa jednotlivých oblastí intervencie. Termíny stretnutí budú včas oznámené všetkým zainteresovaným stranám.

autor: lk
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK