Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčianska župa je aj štvrtým rokom lídrom v systéme duálneho vzdelávania, tentokrát s trojnásobným prvenstvom

Trenčianska župa je aj štvrtým rokom lídrom v systéme duálneho vzdelávania, tentokrát s trojnásobným prvenstvom

S novým školským rokom vstúpil do štvrtého roku svojej existencie aj systém duálneho vzdelávania (SDV). V Trenčianskom kraji sa počet žiakov vzdelávajúcich sa priamo na pracovisku u zamestnávateľa každoročne zvyšuje. Tento rok sa priblížil k hranici 900 žiakov.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) je dlhodobo lídrom v systéme duálneho vzdelávania. Pred začiatkom školského roka 2018/2019 ponúkli zamestnávatelia budúcim prvákom 403 učebných miest. Teoretické štúdium na škole spojené s praxou priamo u zamestnávateľa si napokon zvolilo 341 žiakov, čím sa voľné miesta pre prvákov v SDV zaplnili na 85%. „Na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy je v školskom roku 2018/2019 v systéme duálneho vzdelávania zapojených celkovo 832 žiakov. V prvom ročníku má aktuálne podpísanú učebnú zmluvu 323 žiakov, v druhom ročníku 271 žiakov, v treťom ročníku 163 žiakov a vo štvrtom 75 žiakov. Celkovo je v rámci územnej pôsobnosti TSK do duálu zapojených 22 stredných odborných škôl, 878 žiakov a 91 firiem,“ uviedla vedúca Odboru školstva a kultúry na Úrade TSK Daniela Hilčíková.

TSK tak už po štvrtýkrát v SDV obhájil pozíciu lídra. Vďaka aktívnej spolupráci so zamestnávateľmi či projektu Hrdina remesla tento rok TSK potvrdil svoju pozíciu lídras tromi prvenstvami. „Trenčiansky samosprávny kraj je najúspešnejším slovenským krajom nielen v počte žiakov, ktorí sa vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania, ale aj v počte zapojených stredných škôl a tiež aj v počte zapojených zamestnávateľov,“ neskrýval radosť predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý je zároveň tohtoročným národným ambasádorom pre odborné vzdelávanie.

 V porovnaní s druhým najúspešnejším krajom má TSK do duálu zapojených o 59 žiakov a 9 škôl viac. Najväčší záujem prejavili študenti prvých ročníkov župných stredných škôl o študijné odbory mechanik nastavovač, ktoré si vybralo viac ako 100 žiakov, pre odbor mechanik – mechatronik sa rozhodlo 47 študentov a odbor mechanik elektrotechnik si zvolilo 20 prvákov. Prvé dva spomínané odbory zároveň patria medzi najžiadanejšie aj zo strany zamestnávateľov pôsobiacich v kraji. „Teší ma, že počet žiakov, ktorí sa zapájajú do systému duálneho vzdelávania, každoročne narastá. V tomto školskom roku uzavrelo učebnú zmluvu so zamestnávateľmi o 39 žiakov viac ako v tom predchádzajúcom školskom roku. Je to najmä vďaka osvete o systéme duálneho vzdelávania, ktorú Trenčiansky samosprávny kraj vykonáva. Či už to bola napríklad podpora polytechnického vyučovania na základných školách, v rámci ktorej získali všetky plnoorganizované základné školy v kraji notebooky a programovateľné stavebnice, alebo každoročnou organizáciou výstavy stredných škôl Stredoškolák – Hrdina remesla. Rodičia i deti si postupne začínajú uvedomovať výhody duálneho vzdelávania,“ priblížil ďalej trenčiansky župan.

 Školský rok 2017/2018 bol z pohľadu zavedenia SDV prelomový, keďže školy opustilo prvých 18 absolventov tohto systému, ktorí mali uzavretú učebnú zmluvu so zamestnávateľmi v trojročných odboroch obrábač kovov a mechanik opravár – stroje a zariadenia.   

autor: mp

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK