Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Tretie kolo hodnotenia žiadostí o grant Zelené oči je uzatvorené, možnosť žiadať o financie trvá ešte do konca augusta

Tretie kolo hodnotenia žiadostí o grant Zelené oči je uzatvorené, možnosť žiadať o financie trvá ešte do konca augusta

Environmentálny grantový systém Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) s názvom Zelené oči má za sebou tri hodnotiace kolá doručených žiadostí. Termín štvrtého, posledného kola, do ktorého je možné predkladať enviroprojekty, je posledný augustový deň.

Posledný májový deň sa uzatvorilo v poradí tretie zo štyroch hodnotiacich kôl grantového systému Zelené oči, ktorý vznikol za účelom podpory environmentálnych projektov obyvateľov kraja. Vďaka finančnému grantu Trenčianskej župy sa počas troch rokov podarilo premeniť mnohé inšpirujúce a hodnotné projekty environadšencov na realitu. Len v minulom roku bolo podporených 27 projektov za viac ako 40 tisíc eur. Získať finančné prostriedky na realizáciu zmysluplných enviroprojektov je pritom jednoduché, nápad stačí položiť na papier. Župa môže žiadateľom prispieť na ich realizáciu maximálnou sumou vo výške 2 tisíc eur. Žiadať môžu nielen fyzické osoby - podnikatelia, ale i právnické osoby či obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.

Druhé hodnotiace kolo ovládli s najväčším počtom schválených projektov žiadatelia z Považskobystrického okresu

Ako sme informovali na konci marca, prvé hodnotiace kolo v rámci Zelených očí s piatimi predloženými projektmi sa mohlo pochváliť absolútnou úspešnosťou. Všetky predložené projekty boli nielen úspešné v hodnotení, ale dočkajú sa aj samotného uskutočnenia. Druhé hodnotiace kolo sa uzavrelo v sobotu 31. marca 2018. V rámci neho bolo na župný úrad doručených 17 žiadostí, realizácie sa po odbornom hodnotení napokon dočká 11 z nich v celkovej sume za bezmála 20 tisíc eur.  

Oblasť podpory s názvom Priame aktivity bola v druhom hodnotiacom kole zastúpená deviatimi projektmi. Tie sa po väčšine venovali výsadbám zelene, a to buď v obciach alebo priamo v školách. Z osvetovej časti podpory pochádzajú dva projekty, ktoré chcú prostredníctvom výchovných koncertov pre deti podporiť envirovzdelávanie na školách.     

Za najlepšie projekty z 11 schválených v druhom hodnotiacom kole vybrala hodnotiaca komisia dva. Jedným z nich je projekt Základnej školy Domaniža s názvom Zdravie v školskej záhrade. Vďaka nemu dôjde k premene školskej záhrady na bylinkovú, pričom sa v nej vysadia viaceré liečivé rastliny. Svoje miesto si v školskom areáli nájde aj kríčková záhrada, do ktorej plánuje škola umiestniť ríbezle, egreše, maliny, josty, černice, ale i rakytník či morušu. Vzdelávací charakter projektu vyplnia tabuľky s názvom, ktorými budú vysadené dreviny a byliny označené. Zámerom školy je tiež za poskytnuté finančné prostriedky od TSK zakúpenie kompostéra, v ktorom budú žiaci a pedagógovia kompostovať zelený odpad zo záhrady. Následne vzniknutý kompost využije škola pri hnojení záhrady, čím v budúcnosti ušetrí finančné prostriedky. Tie bude môcť využiť na nákup či realizáciu iných aktivít. „Ako posledný prvok záhrady plánuje Základná škola Domaniža zakúpiť nádrže na dažďovú vodu, čím prispejú k zadržiavaniu vody v krajine, ktorá nebude hneď odtekať do kanalizácií a zároveň ju budú využívať pri zavlažovaní záhrady, čo bude mať opäť ekonomický prínos pre rozpočet školy v budúcnosti,“ doplnila zámer školy projektová manažérka grantu TSK s názvom Zelené oči Dana Gavalierová.

Druhým najlepším projektom bol podľa Dany Gavalierovej projekt Základnej školy s materskou školou Slatina nad Bebravou. Cieľom projektu Príroda nás učí a spája je obnova školského interiéru. „V rámci projektu škola vybuduje bylinkovú záhradu a levanduľový záhon. Miniarborétum, ktoré sa už na školskom pozemku nachádza, plánuje žiadateľ doplniť o sadenice stromčekov z daného regiónu ako buk, dub, smrekovec, javor, jaseň či jelša. Ku každému stromu navyše vyhotovia opis so slovenským a latinským názvom umiestneným na drevenom stojane,“ objasnila zámer projektu Dana Gavalierová. Súčasťou realizácie projektu bude aj prednáška na tému Lesy mikroregiónu Podhorie. Tú si ako súčasť projektu pre žiakov, rodičov i záujemcov z radov verejnosti pripravia členovia Pozemkového spoločenstva Jarky Timoradza. Revitalizácie sa dočká ovocný sad so starými odrodami jabloní Jonathan a Idaret, a to prostredníctvom odborného rezu či kontroly kvalifikovaným ovocinárom. Do nového ovocného sadu, ktorý v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Slatine nad Bebravou vysadili v roku 2017, pribudnú dva úle, o ktoré sa budú starať žiaci navštevujúci včelársky krúžok. Školský areál doplní tiež drevené posedenie.  

Tretie hodnotiace kolo so šestnástkou predložených projektov                  

Štvrtok 31. máj 2018 patril na župe uzávierke tretieho hodnotiaceho kola v rámci grantu Zelené oči. Žiadatelia v rámci neho predložili 16 rôznorodých projektov. Ich spoločným menovateľom je snaha pomôcť zlepšiť životné prostredie v kraji a urobiť ho zelenším. Predložené ekologicky orientované návrhy obyvateľov Trenčianskej župy teraz ešte čakajú doplnenia po formálnej stránke, konečný zoznam schválených projektov bude známy v druhej polovici júla.

Šancu ukázať, že vám na životnom prostredí záleží, máte do posledného augustového dňa

Pridať sa k úspešným žiadateľom o finančný grant a premeniť svoj environápad na skutočnosť, môžete aj vy. Stačí vyplniť žiadosť a predložiť ju v tlačenej i elektronickej verzii na župu. S konzultáciami k správnemu vyplneniu žiadosti pomáha potenciálnym predkladateľom aj samotná programová manažérka grantového systému Zelené oči. O necelé dva mesiace sa šanca skrášliť svoje prostredie pre tento kalendárny rok uzavrie. Využite túto príležitosť a zmeňte životné prostredie seba i svojho okolia k lepšiemu tak, ako to urobili už desiatky žiadateľov z celého kraja. Len v tomto roku bolo v troch hodnotiacich kolách spolu predložených 38 projektov. Viac informácií k žiadosti o grant nájdete na webovej stránke župy www.tsk.sk, a to v sekcii Regionálny rozvoj.  

autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK