Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

V budúcom školskom roku by mohla byť v systéme duálneho vzdelávania v TSK zapojená viac ako tisícka študentov

V budúcom školskom roku by mohla byť v systéme duálneho vzdelávania v TSK zapojená viac ako tisícka študentov

Pre žiaka je dôležité vybrať si takú strednú školu, pre ktorú má najlepšie študijné predpoklady a zároveň je po absolventoch takejto strednej školy dopyt na trhu práce. V súčasnosti medzi takéto školy patria hlavne stredné odborné školy zapojené v systéme duálneho vzdelávania.

Pomôcť plynulému a bezproblémovému prechodu absolventov SŠ do zamestnania má aj systém duálneho vzdelávania (SDV), ktorý vstúpi v školskom roku 2018/2019 do štvrtého roku svojej existencie. Duálne vzdelávanie spája teoretické štúdium žiakov v škole s praxou priamo u zamestnávateľa. Prvé skúsenosti so SDV preukazujú, že žiaci, ktorí študujú v duáli, dosahujú lepšie výsledky i dochádzku oproti svojim rovesníkom. Vďaka praxi u zamestnávateľa majú študenti možnosť pracovať s modernými zariadeniami a novými technológiami v reálnom prostredí, získať podnikové štipendium a odmenu za produktívnu prácu. Pričom po skončení strednej školy sa navyše výrazne zvýši ich šanca uplatniť sa v danej firme, prípadne v inej firme podobného zamerania. „Vážim si, že žiaci majú o systém duálneho vzdelávania záujem. Svedčí to o ich cieľavedomosti pri príprave na budúce zamestnanie,“ povedal Trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do SDV je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a približne 600 žiakov. „V nasledujúcom školskom roku 2018/2019 je pre súčasných deviatakov, ktorí sa rozhodujú pre duálne vzdelávanie, v Trenčianskom kraji ponuka na 484 učebných miest, čo je najviac zo všetkých krajov. Týchto 484 miest si medzi sebou podelilo 100 zamestnávateľov, ktorí majú k dispozícii 156 prevádzok s možnosťou praxe pre žiakov,“ povedala vedúca Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu na Úrade TSK Eva Žernovičová. Trenčiansky samosprávny kraj by v prípade naplnenia ponúkaných učebných miest pre prvákov mohol mať v nasledujúcom školskom roku v SDV zapojených viac ako tisíc študentov.

Pre školský rok 2018/2019 sú v Trenčianskom kraji najžiadanejšie odbory mechanik nastavovač, požiadavka od zamestnávateľov je na 100 žiakov, nasleduje odbor mechanik – mechatronik s požiadavkou na 51 žiakov a odbor mechanik strojov a zariadení s požiadavkou na 29 žiakov. Za nimi nasleduje obrábač kovov a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Kompletnú ponuku učebných miest na školský rok 2018/2019 aj so zoznamom jednotlivých zamestnávateľov, stredných škôl a kontaktov na nich, je k dispozícii v priloženom PDF súbore pod touto správou.

Národný projekt má prehĺbiť vzťah zamestnávateľov so strednými školami  a žiakmi

Začiatkom februára bol predstavený Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktorý má prehĺbiť vzťah zamestnávateľov so strednými školami a žiakmi. Jeho realizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV). Cieľom tohto projektu je plošná implementácia SDV, prehĺbenie vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak, zvýšenie atraktivity a kvality OVP či príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov.

Predstavený projekt potrvá do októbra 2020. V tomto období sa predpokladá celonárodné zapojenie až 12 000 žiakov do SDV, uzatvorenie 1 450 zmlúv so SOŠ, zaškolenie 700 inštruktorovzriadenie ôsmich DUÁL POINT-ov. „Duál pointy sú informačné, implementačné a podporné regionálne kancelárie pre zavedenie SDV a overovanie spôsobilosti zamestnávateľa. Budú sprevádzať žiakov ZŠ a ich rodičov v celom procese vstupu žiaka ZŠ do SDV, pomáhať s výberom vhodného zamestnávateľa, vysvetľovať všetky atribúty SDV pre žiaka ZŠ, ako aj benefity, ktoré získa žiak zapojením sa do SDV,“ priblížila vedúca Odboru školstva na Úrade TSK Daniela Hilčíková.

autor: mp
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK