Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Župa pripravuje rekonštrukciu Pamätného domu Janka Jesenského, ktorý pripomína jeho pôsobenie v Bánovciach nad Bebravou

Župa pripravuje rekonštrukciu Pamätného domu Janka Jesenského, ktorý pripomína jeho pôsobenie v Bánovciach nad Bebravou

Jednu celú dekádu pôsobil Janko Jesenský v okresnom meste Bánovce nad Bebravou ako mladý advokát. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa rozhodol začať s prípravami na rekonštrukciu pamätného domu zo začiatku 20. storočia, v ktorom tento významný umelec, básnik a spisovateľ prežil časť svojho života.

Národný umelec Janko Jesenský, ktorý sa zaradil medzi najvýznamnejších slovenských literátov 20. storočia, býval v Bánovciach nad Bebravou až do roku 1914. Jeho pôsobenie v bánovskom regióne pripomína tabuľa s bustou od akademického sochára M. Tomáška, umiestnená na Pamätnom dome na Jesenského ulici. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol podniknúť prvé kroky na prípravu rekonštrukcie tejto pamiatky na počesť Janka Jesenského. „Aj napriek tomu, že sa Janko Jesenský nenarodil v Trenčianskom kraji, môžeme ho hrdo zaradiť medzi osobnosti, ktoré v našom regióne pôsobili. Teším sa, že sa nám podarilo získať financie na prípravu projektovej dokumentácie rekonštrukcie Pamätného domu, aby aj naďalej mohol adekvátne reprezentovať odkaz Janka Jesenského naprieč generáciami,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Plánovaná rekonštrukcia Pamätného domu Janka Jesenského má zahŕňať viacero úprav. Okrem eliminovania vlhkosti muriva, ktorá spôsobuje rozpad zadného schodiska, je nutné obnoviť fasáduarchitektonické prvky tak, aby sa zachoval historický výraz budovy. Obnovu podstúpi aj strecha domu a s ňou súvisiace konštrukcie.

Náklady na rekonštrukciu celého objektu určí až dokumentácia obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Na jej spracovanie boli vyčíslené náklady na viac ako 53 tis. eur, pričom 95% výdajov pokryje dotácia poskytnutá Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Trenčiansky samosprávny kraj sa na projekte bude podieľať spoluúčasťou vo výške 5%. „TSK aktuálne požiadal o financie na spracovanie prípravnej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky v rozsahu architektonicko-historického výskumu a projektovej dokumentácie obnovy. Tieto dokumentácie budú schvaľované Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne a následne budú podkladom pre realizáciu obnovy,“ uviedla Martina Lamačková, vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK. Ďalším krokom bude výber zhotoviteľa rekonštrukčných prác.

Príprava projektovej dokumentácie obnovy Pamätného domu Janka Jesenského by mala trvať do novembra 2018, v závislosti od procesu verejného obstarávania. Budova, ktorú okrem širokej a odbornej verejnosti využívajú aj žiaci a pedagógovia Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, dlhodobo potrebuje rekonštrukciu, aby mohla dostať adekvátnu „novú tvár“. Prípravná dokumentácia je nevyhnutným krokom pred samotnou obnovou, ktorá bude naplánovaná v závislosti od výšky rozpočtu stavebných prác.

 

Foto: TSK a Ladislav Barabás

autor: lb

Fotogaléria

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK