Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zväz vojakov Slovenskej republiky oslávil štvrťstoročnicu. V Posádkovom klube v Trenčíne sa odovzdávali ocenenia

Zväz vojakov Slovenskej republiky oslávil štvrťstoročnicu. V Posádkovom klube v Trenčíne sa odovzdávali ocenenia

V roku 2018 si pripomíname nielen dvadsaťpäť rokov od vzniku Slovenskej republiky (SR), ale rovnaké výročie oslavujú aj Ozbrojené sily SR a Zväz vojakov SR. Ten tvoria okrem bývalých profesionálnych vojakov a ich rodinných príslušníkov aj zamestnanci vojenských útvarov a zariadení či profesionálni vojaci.

Zväz vojakov Slovenskej republiky je občianskym združením s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám a je nástupníckou organizáciou Zväzu vojakov z povolania Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. V súčasnosti zväz tvorí 30 klubov organizovaných vo zväzovej rade, približne 2400 členov z celkového počtu asi 15 tis. poberateľov výsluhových dôchodkov. „Sme združením s vyhranenou členskou základňou ľudí, čo si pamätajú na roky služby vo vojenskej uniforme so všetkými radosťami aj strasťami, ktoré služba prinášala. Pomáhame udržiavať dávno založené kontakty a priateľstvá a hľadáme spôsoby, ako si v dnešnej dobe poskytnúť vzájomnú podporu a pomoc. Aj keď jadro nášho zväzu tvoria dôchodcovia, nestrácame záujem o dianie v kasárňach a nových členov z radov profesionálnych vojakov,“ vysvetlil prezident Zväzu vojakov SR Eugen Bitera.

Počas 25 rokov existencie prešiel Zväz vojakov SR postupným vývojom a rôznymi zmenami, vrátane svojho dnešného názvu. Na jeho čele sa za toto časové obdobie vystriedali piati predsedovia, tým súčasným je Eugen Bitera. Organizačnú štruktúru zväzu tvorí 9-členné Prezídium, 3-členné Predsedníctvo Zväzovej rady, 3-členná Kontrolná komisia a 30 klubov. Zväz pri vykonávaní svojej činnosti aktívne spolupracuje s mnohými slovenskými organizáciami, ktoré majú vzťah k ozbrojeným silám. Jednou z najdôležitejších aktivít Zväzu vojakov SR je Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň, ktorého tradícia siaha až do roku 1995. Na jeho organizácii zväz spolupracuje s Ministerstvom obrany SR, Generálnym štábom Ozbrojených síl SR, vojenskými útvarmi a občianskymi združeniami. Zhodnoteniu doterajšej činnosti a nastaveniu cieľov do ďalších rokov sa vo svojom slávnostnom príhovore venoval prezident Zväzu vojakov SR Eugen Bitera.

K významnému výročiu prišlo do priestorov Posádkového klubu v Trenčíne oslávencovi zablahoželať aj množstvo vzácnych hostí, medzi inými čelní predstavitelia Ministerstva obrany SR, Ozbrojených síl SR, Európskej organizácie vojenských združení EUROMIL, Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Trenčín či zahraniční hostia z Českej a Maďarskej republiky. „Za svoju neúnavnú činnosť v prospech ľudí, ktorí nasadzujú alebo v minulosti nasadili vlastný život, aby chránili tie naše, si Zväz vojakov Slovenskej republiky zaslúži našu úctu a obdiv. Trenčiansky samosprávny kraj má na pamäti odkaz ľudí, ktorí bojovali za našu slobodu, preto sa snaží činnosť zväzu podporovať prostredníctvom svojho dotačného systému,“ povedal riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Marek Briestenský.

Ako sa na správnu oslavu patrí, odovzdávali sa aj dary a udeľovali ocenenia v podobe Pamätnej medaily ministra obrany SR II. a III. stupňa, Pamätnej medaily k 25. výročiu Ozbrojených síl SRHviezdy Zväzu vojakov Slovenskej republiky.

autor: lk
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK