Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie investícií

Zamestnanci:
Ing. Martina Brišková Referent oddelenie investícií
Ing. Soňa Hyžová Referent oddelenie investícií
Jarmila Janská Referent oddelenie investícií
Ing. Peter Košec Referent oddelenie investícií
Ing. Gabriela Porubčanová Referent oddelenie investícií
Ing. Roman Sabadka Referent oddelenie investícií

Úlohy oddelenia:

Zabezpečuje prípravu investičných akcií v rozsahu:

 • spracovanie investičných zámerov TSK,
 • spracovanie a posudzovanie investičných zámerov OvZP,
 • inžinierske činnosti,
 • spracovanie projektovej dokumentácie,
 • metodickú a koordinačnú činnosť vo vzťahu k OvZP,
 • posudzovanie technickej a obsahovej stránky predmetu verejného obstarávania (ďalej len „VO“) pred vydávaním súhlasu pre VO na akcie zabezpečované OvZP.

Zabezpečuje realizáciu investičných akcií v rozsahu:

 • uskutočňovanie stavebných prác v súlade so zmluvou, stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi,
 • zúčastňovanie na územných, stavebných a kolaudačných konaniach, kontrolných dňoch,
 • posudzovanie havarijných stavov na objektoch a zariadeniach so stanoveným návrhom na ich riešenie,
 • predkladanie návrhov na technické, vecné, ekonomické a právne riešenie zmien a doplnkov rozostavaných stavieb,
 • sledovanie preinvestovaných a prefinancovaných nákladov jednotlivých investičných akcií,
 • spracovanie stavebnej dokumentácie a jej archivovanie, príp. odovzdanie správcovi,
 • vedie register investícií.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK