Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie investícií

Zamestnanci:
Ing. Martina Brišková Referent oddelenie investícií
Ing. Júlia Daňová Referent oddelenie investícií
Ing. Juliana Drengubiaková Referent oddelenie investícií
Ing. Eva Habániková Referent oddelenie investícií - ekonóm
Ing. Gabriela Porubčanová Referent oddelenie investícií

Úlohy oddelenia:

Zabezpečuje prípravu investičných akcií v rozsahu:

 • spracovanie investičných zámerov TSK,
 • spracovanie a posudzovanie investičných zámerov OvZP,
 • inžinierske činnosti,
 • spracovanie projektovej dokumentácie,
 • metodickú a koordinačnú činnosť vo vzťahu k OvZP,
 • posudzovanie technickej a obsahovej stránky predmetu verejného obstarávania (ďalej len „VO“) pred vydávaním súhlasu pre VO na akcie zabezpečované OvZP.

Zabezpečuje realizáciu investičných akcií v rozsahu:

 • uskutočňovanie stavebných prác v súlade so zmluvou, stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi,
 • zúčastňovanie na územných, stavebných a kolaudačných konaniach, kontrolných dňoch,
 • posudzovanie havarijných stavov na objektoch a zariadeniach so stanoveným návrhom na ich riešenie,
 • predkladanie návrhov na technické, vecné, ekonomické a právne riešenie zmien a doplnkov rozostavaných stavieb,
 • sledovanie preinvestovaných a prefinancovaných nákladov jednotlivých investičných akcií,
 • spracovanie stavebnej dokumentácie a jej archivovanie, príp. odovzdanie správcovi,
 • vedie register investícií.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK