Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Správa o výsledkoch kontrolná činnosť ÚHK TSK II. polrok 2011

V hodnotenom období mesiacov júl – december 2011 sa Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ÚHK TSK) riadil vo svojej činnosti dokumentom „Zásady kontrolnej činnosti TSK“, ktoré schválilo Zastupiteľstvo TSK svojim uznesením č. 720/2009 zo dňa 24. 6. 2009 s účinnosťou od 1. 7. 2009, zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. júla 2004 a zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Pri plnení svojich úloh ÚHK TSK vychádzal z „Plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie júl – december 2011“, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 246/2011 zo dňa 29. 6. 2011.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK