Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2010

V hodnotenom období mesiacov júl až december 2010 sa Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ÚHK TSK) riadil vo svojej činnosti dokumentom „Zásady kontrolnej činnosti TSK“, ktoré schválilo Zastupiteľstvo TSK svojim uznesením č. 720/2009 zo dňa 24. 6. 2009 s účinnosťou od 1. 7. 2009, zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. júla 2004 a zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Pri plnení svojich úloh ÚHK TSK vychádzal z „Plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie júl – december 2010“, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 80/2010 zo dňa 30. 6. 2010.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK