Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuality

Oblasť výskumu a inovácie: Štyri prvé Spoločné technologické iniciatívy (JTI) sú už operatívne.

22. januára 2008 | Archív zastúpenia TSK v Bruseli
Rada ministrov schválila 20. decembra 2007 štyri prvé JTI, pričom každá je verejno-súkromným partnerstvom na vysokej úrovni zameraná na vývoj výskumu v špecifických oblastiach za účasti EK.

Oblasť výskumu a inovácie:Dve nové agentúry zamerané na riadenie projektov z oblasti výskumu

22. januára 2008 | Archív zastúpenia TSK v Bruseli
Dve nové agentúry zamerané na riadenie projektov z oblasti výskumu financované z rozpočtu EÚ

Oblasť energetiky: Nové výzvy na podávanie projektov v rámci Programu Inteligentná energia Európa budú publikované koncom februára 2008.

21. januára 2008 | Archív zastúpenia TSK v Bruseli
Celková suma 50 miliónov EUR bude rozdelená na európske projekty, pričom výška spolufinancovania EK je 75%.

Krajom hradov, povestí a legiend

18. januára 2008 | Cestovný ruch, Kultúra
Na prechádzku krajom hradov, povestí a legiend pozývala expozícia Trenčianskeho samosprávneho kraja na 14. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave.

Oblasť inovácie:Európska komisia identifikovala šesť oblastí pre iniciatívu "vedúce trhy"

17. januára 2008 | Archív zastúpenia TSK v Bruseli
eZdravotníctvo, ochranné textílie, udržateľná výstavba, recyklácia, bioprodukty a obnoviteľné energie predstavujú 6 oblastí s vysokým inovačným a rastovým potenciálom. Vedúce trhy sú trhy s vysokým potenciálom rastu v oblasti výskumu a inovácií. Tento koncept bol uvedený do terminológie EÚ ako "Ahova správa" o Vytvorení inovatívnej Európy (január 2006).

Oblasť komunikácie: Občania EÚ o medializácií európskych záležitostí

17. januára 2008 | Archív zastúpenia TSK v Bruseli
Jesenný prieskum verejnej mienky Eurobarometer Standard na vzorke 1000 respondentov z každého členského štátu EÚ a kandidátkych krajín prináša okrem iných aj tieto výsledky.

Upozornenie pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK

Upozornenie pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK podľa VZN TSK 10/2005 v znení zmien a doplnení na rok 2008

Výzva na voľby členov do Rady školy ZSŠ elektrotechnickej Stará Turá

21. decembra 2007 | Školstvo a šport
Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji vyzýva na voľby členov do Rady školy Združenej strednej školy elektrotechnickej, Športová 675, 916 01 Stará Turá.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK