Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuality

Knižná novinka o M.R. Štefánikovi

08. novembra 2007 | Kultúra
Osobitným príspevkom k 75. výročiu založenia Štefánikovej spoločnosti v Trenčíne je knižná novinka, venovaná slávnemu rodákovi z Košarísk. Autor Ivo Veliký ju nazval Štefánikovské atribúty v Trenčíne.

Medzinárodný turistický veľtrh Tour Salon 2007

07. novembra 2007 | Cestovný ruch |
V dňoch 24. - 27. októbra 2007 sa v poľskom meste Poznaň konal 18. medzinárodný turistický veľtrh Tour Salon 2007, najväčší veľtrh CR v Poľsku.

Magnetická rezonancia aj v Trenčíne

05. novembra 2007 | Zdravotníctvo
Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne otvorili 5. novembra. 2007 pracovisko magnetickej rezonancie.

Európsky kvalifikačný rámec – podpora mobility a celoživotného vzdelávania

29. októbra 2007 | Archív zastúpenia TSK v Bruseli
25. október 2007 – Európsky parlament hlasoval za prijatie Odporúčania na zriadenie Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EQF), ktorý navrhla Komisia v septembri 2006.

Filmová cena LUX udelená Európskym parlamentom

29. októbra 2007 | Archív zastúpenia TSK v Bruseli
Počas októbrového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu poslanci udelili historicky prvú cenu LUX, ktorá je ocenením európskej kinematografie.

25. október 2007 - Politika územnej súdržnosti na roky 2007 – 2013: Spustenie štyroch programov zameraných na zlepšenie kvality života v regiónoch Slovenska

Počas dvojdňovej pracovnej návštevy východného Slovenska komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner podpísala v Košiciach 4 operačné programy za prítomnosti ministra pre výstavbu a regionálny rozvoj Mariána Janušeka a ministra dopravy Ľubomíra Vážneho.

23. októbra 2007 – Komisia prijala novú stratégiu v oblasti európskej politiky zdravotníctva "Spoločne za zdravie: Strategický prístup pre EÚ 2008-2013"

Stratégia európskeho zdravotníctva na roky 2008-2013 sa zameriava na starostlivosť o zdravie starších ľudí a pracujúcich, ochranu občanov pred novými hrozbami a podporu inovácií smerujúcim k efektívnejším a udržateľnejším systémom zdravotníctva.

Prvá správa Komisie o európskej stratégii udržateľného rozvoja

26. októbra 2007 | Archív zastúpenia TSK v Bruseli
Nárast emisií CO2 z dopravy, hroziaca biodiverzita a stále viac Európanov trpí depresiou, uvádza sa okrem iného v prvej správe Komisie o európskej stratégii udržateľného rozvoja publikovanej 24. októbra 2007.

Zamestnanosť mladých v novej Európe

Aktuálne otázky zamestnávania mladých ľudí v novej Európe rieši medzinárodný projekt troch obchodných akadémií z Nemecka, Česka a Slovenska. Predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlovi Sedláčkovi, MPH ho predstavili zástupcovia Obchodnej akadémie v nemeckom meste Rheine Klaus-Peter Janousek, Vera Ilsemann a Heinz-G.Bowing–Schmalerbrock.

Užší zoznam kandidátov na cenu European Entreprise Awards 2007

Užší zoznam kandidátov na cenu European Entreprise Awards 2007 - Ocenenie za verejnú iniciatívu podporujúcu podnikanie
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK