Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuality

4. správa o ekonomickej a sociálnej kohézii

30. mája 2007 | Regionálny rozvoj
Európska komisia dnes prijala 4. správu o ekonomickej a sociálnej kohézii. Správa poskytuje nové informácie o pokroku pri dosahovaní ekonomickej a sociálnej kohézie a o spôsobe akým k nej prispievajú členské štáty a politiky EÚ.

Mimoriadny záujem o posty euroúradníkov

30. mája 2007 | Regionálny rozvoj
Približne 150 osôb prejavilo v stredu popoludní záujem o informačné stretnutie pre potenciálnych zamestnancov v novokonštituovanom útvare, ktorý bude rozhodovať o rozdelení zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ priamo v Trenčianskom samosprávnom kraji.

EÚ politiky - regionálna politika

30. mája 2007 | Regionálny rozvoj
Nové regionálne zastúpenie JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) bolo otvorené začiatkom mája vo Viedni za účasti predstaviteľov Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku.

EÚ politiky - podnikanie/výskum

30. mája 2007 | Regionálny rozvoj
Nová iniciatíva pre financovanie výskumu v spolupráci s Eureka (European Research Coordination Agency) nazvaná Eurostars bude dotovaná rozpočtom 400 mil. EUR na obdobie 2007-2013 (100 mil. EUR zo 7. rámcového programu pre výskum a 300 mil. EUR z účastníckych členských krajín EÚ) a má za cieľ priblížiť výskum MSP.

EÚ politiky - podnikanie

30. mája 2007 | Regionálny rozvoj
Európska komisia zaviedla nový online informačný nástroj o daniach v EÚ, ktorý je voľne prístupný širokej verejnosti.

EÚ politiky - výskum / zdravotníctvo

29. mája 2007 | Zdravotníctvo
Európska komisia prijala v polovici mája návrhy o spustení prvých celoeurópskych verejno-súkromných partnerstiev (PPP) v oblasti výskumu a vývoja pričom predstavila dve spoločné technologické iniciatívy – ARTEMIS (zabudované počítačové systémy) a IMI (iniciatíva pre inovatívne lieky).

EÚ politiky - kultúra

29. mája 2007 | Kultúra
EK prijala oznámenie, nový politický postoj „Európsky program pre kultúru v globalizovanom svete“.

Regióny vedia spolupracovať

28. mája 2007 | Regionálny rozvoj

Záverečnou konferenciou vyvrcholil v pondelok 28. 5. 2007 v Nitre projekt Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky na úrovni NUTS II Západné Slovensko.

EÚ politiky - vzdelávanie

28. mája 2007 | Školstvo a šport
Program Európa pre občanov bol dňa 10. mája súbežne spustený v Bruseli a na Rodose za účasti viac ako 500 zaiteresovaných zástupcov z Európy s cieľom zvýšiť úroveň občianskej účasti na budovaní Európy.

EÚ politiky - zdravotníctvo

28. mája 2007 | Zdravotníctvo
Európska komisia v spolupráci s asociáciou európskych šéfkuchárov Euro-toques International uviedla do činnosti internetovú stránku „Malí šéfkuchári EÚ“
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK