Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Na TSK bola za posledné obdobie doručená takmer stovka ďakovných listov a poďakovaní

Na TSK bola za posledné obdobie doručená takmer stovka ďakovných listov a poďakovaní

Listy, e-maily či telefonáty. Všetky tieto spôsoby využíva široká verejnosť na to, aby vyjadrila svoju kladnú skúsenosť so zamestnancami a vedením Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Ďakovné listy od obyvateľov kraja i zástupcov rôznych združení sa pritom dotýkajú rôznych oblastí. Najväčší počet sa týkal prevzatia záštity nad podujatiami. Ich organizáciu podporuje TSK zo svojho dotačného systému. Tento rok prišlo na Úrad TSK rekordný počet žiadostí o dotácie – cez tri stovky. Nad mnohými z nich preberá predseda TSK záštitu osobne a rovnako sa ich v mnohých prípadoch i osobne zúčastňuje.

Ľudia si vážia ústretovú pomoc najmä v otázkach zdravia

V oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci najčastejšie patrí vďaka zamestnancom Oddelenia sociálnej pomoci najčastejšie za kladné vybavenie žiadostí o umiestnenie člena rodiny do domovov alebo centier sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Poďakovania za poskytnutie priestorov Úradu TSK prichádzajú aj od základných, okresných a krajských organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska či Slovenského zväzu telesne postihnutých. Tie využívajú priestory župného úradu na organizáciu prednášok, konferencií či valných zhromaždení.

Slová vďaky smerovali v oblasti školstva najmä podpore odborného vzdelávania. Slovo „ďakujeme“ vyslovili predsedovi TSK a zamestnancom Odboru školstva aj žiaci a vedenie základných škôl, ktorým boli v rámci projektu podpory polytechnizácie na školách odovzdané učebné pomôcky. „Ďakovné listy, e-maily či telefonáty sú dôkazom, že sa zamestnanci Úradu TSK snažia odvádzať naozaj kvalitnú prácu. Zastávame princíp ochotne pomôcť a reagovať na každý jeden podnet, ktorý od obyvateľov kraja dostaneme. Zamestnanci sa tiež riadia prijatým Etickým kódexom, ktorý ich zaväzuje k profesionálnemu prístupu voči každému, kto si na Úrad TSK príde po radu alebo vybaviť potrebnú agendu,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška na margo poďakovaní, ktoré ľudia zaslali na župný úrad s tým, že v nastolenom trende chce župa pokračovať aj naďalej.           

autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK