Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Stanovisko TSK k budúcnosti Gymnázia I. Bellu v Handlovej

Stanovisko TSK k budúcnosti Gymnázia I. Bellu v Handlovej

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom optimalizovať sieť stredných škôl a prispôsobiť vzdelávaciu ponuku potrebám trhu práce prijal v roku 2015 „Stratégiu rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“ ako strategický dokument. Vzhľadom na to, že demografický vývoj v kraji vedie k poklesu počtu stredoškolákov, ako aj vzhľadom na to, že trh práce požaduje viac absolventov stredných odborných škôl, dlhodobým zámerom kraja je zvýšiť počet žiakov študujúcich technické a odborné smery a zastabilizovať počet žiakov študujúcich  na gymnáziách a znížiť počet žiakov študujúcich  v ekonomických smeroch.

Na Gymnáziu Ivana Bellu v Handlovej v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja župa dlhodobo eviduje pokles záujmu žiakov o štúdium na tejto škole. Hoci TSK vypísal pre školský rok 2015/2016 jednu triedu osemročnej formy štúdia, škola túto triedu nedokázala naplniť. V súčasnosti na nej študuje 98 žiakov, z toho 29 maturantov, ktorí v júni 2018 túto školu opustia. Od septembra 2018 sa počet žiakov študujúcich na tejto škole odhaduje na cca 60 žiakov v 4 triedach, čo bude organizačne pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj ekonomicky veľmi náročné na prevádzku samostatnej školy. O zaujatie stanoviska k vzniknutej situácii požiadala TSK aj samotná riaditeľka gymnázia Dagmar Strmeňová a zároveň bola zriadená projektová rada zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zrušenie školy je však dlhodobým procesom, ktorého schvaľovací proces podlieha niekoľkým stupňom. Uvedená stratégia a jej ciele sú navrhnuté v časovom horizonte do roku 2020, preto je aj vzhľadom na predchádzajúce uvedené priskoro hovoriť o konkrétnom termíne zrušenia Gymnázia v Handlovej.

FOTO: Archív Gymnázia Handlová

autor: vr
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK