Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Niekoľko informácií o 41. týždni

Pondelok 8. októbra

  • Aj tento rok sa TSK aktívne zúčastní 5. ročníka podujatia Open days v Bruseli. V rámci konglomerátu "Dynamické regióny pre investície a inovácie" predstaví región z pohľadu atraktívnosti pre investorov. Delegácia TSK pod vedením predsedu MUDr. Pavla Sedláčka navštívi hlavné mesto európskej únie v priebehu OPEN DAYS  v dňoch 8. – 11. októbra 2007. (Viac informácii v samostatnom článku...)
  • Pred rokovaním októbrového zastupiteľstva sa uskutoční Rada predsedov pri Z TSK.

Štvrtok 11. októbra

  • Národnej konferencie Národný strategický referenčný rámec SR v programovacom období 2007 – 2013, organizovanej pod záštitou a za účasti predsedu vlády SR a ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR, sa v Bratislave zúčastní aj podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik. Cieľom konferencie je predstaviť jednotlivé operačné programy a možnosti, ktoré ponúka nové programovacie obdobie pri využívaní prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie.
  • V Domove mládeže na Staničnej ulici v Trenčíne sa uskutoční preškolenie riaditeľov škôl a zariadení v pôsobnosti TSK ako i vedúcich odborov k novelizácii Zákonníka práce.

Piatok 12. októbra

  • Kamenný herbár je názov výstavy fosílií listov drevín z treťohorného hornonitrianskeho pralesa v porovnaní s ich žijúcimi príbuznými, ktorú pripravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v spolupráci s Arboretom v Brne a Botanickou záhradou Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach.

Sobota 13. októbra

  • Október nie je len Mesiacom úcty k starším, ale v jeho prvej polovici si  pripomíname  Svetový deň hospicov. Pri tejto príležitosti sa pod záštitou biskupa Nitrianskej diecézy mons. V. Judáka, predsedu TSK MUDr. P. Sedláčka a primátora mesta Trenčín Ing. B. Cellera v priestoroch piaristického kostola v Trenčíne o 15,30 h uskutoční benefičný koncert "Za zvukmi srdca".
  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi spolu s ďalšími organizáciami  pripravilo prehliadku voľnočasových aktivít seniorov  a programov klubov dôchodcov okresu Prievidza Jeseň je dar. Súčasťou prehliadky bude výstava dokumentujúca šírku záujmov seniorov regiónu.

Nedeľa 14. októbra

  • Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH sa zúčastní spomienkových osláv 210. výročia narodenia prvého predsedu Matice slovenskej Dr. Štefana Moysesav obci Veselé. Oslavy organizuje Trnavský samosprávny kraj.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK