Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Posledný mesiac hľadáme výnimočné osobnosti Trenčianskej župy. Nominovať ich môže široká verejnosť!

Posledný mesiac hľadáme výnimočné osobnosti Trenčianskej župy. Nominovať ich môže široká verejnosť!

Do konca septembra 2019 prijíma Trenčianska župa návrhy na výnimočné osobnosti žijúce a pôsobiace na jej území.

Už tretím rokom ocení Trenčiansky samosprávny kraj osobnosti, ktoré si uznanie za svoje celoživotné dielo, aktivity či prínos zaslúžia. Ak takéhoto človeka vo svojom okolí poznáte, dajte nám o ňom vedieť! Nominovať môže verejnosť nielen jednotlivca, ale i kolektív, ktorý sa svojou činnosťou podieľa na šírení dobrého mena Trenčianskeho kraja. Návrh musí obsahovať zdôvodnenie, prečo si navrhovaná osoba verejné uznanie zaslúži. Oblasť jej pôsobenia nie je limitovaná, či už je to sféra umenia, športu, zdravotníctva či spoločenských vied. Laureáti budú vybraní z doručených návrhov a rozhodne o nich Komisia pre udeľovanie Ceny TSK.

Župa chce k siedmim laureátom najvyššieho krajského ocenenia pridať ďalších        

Najvyššie ocenenie kraja sa zatiaľ odovzdávalo dvakrát. V roku 2017 sa prvým laureátom Ceny predsedu TSK stal profesor Ivan Hričovský. Cenu TSK si prevzali 3 jednotlivci; Michal Dobiaš za mimoriadny prínos v oblasti reprezentácie regiónu Prievidza, Rudolf Dobiáš za mimoriadny prínos v oblasti literárnej tvorby a Mária Jana Jablonská za výnimočné a dlhoročné pôsobenie na pozícii predsedníčky Krajskej organizácie Únie žien Slovenska v Trenčíne a celoživotné dielo. K oceneným patril prvým rokom udeľovania aj 1 kolektív. Ním sa stal kolektív Hematologicko-transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici za svoju dlhoročnú a záslužnú prácu v oblasti darcovstva krvi v považskobystrickom regióne.

Laureátmi za rok 2018 boli traja jednotlivci; Cenu predsedu TSK si z rúk trenčianskeho župana Jaroslava Bašku prevzal Ján Cipov za dlhoročné pôsobenie vo funkcii poslanca Zastupiteľstva TSK, starostu obce Lehota pod Vtáčnikom a za celoživotné dielo rozvoja obce i Trenčianskeho samosprávneho kraja vo všetkých oblastiach spoločenského života a Ján Zachara za významné športové úspechy na olympijskej úrovni a reprezentáciu Slovenska i Trenčianskeho kraja pri príležitosti okrúhleho životného jubilea. Nositeľom Ceny Z TSK za rok 2018 sa stal právnik Alexander Károlyi, a to za významné zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou a Slovenskou republikou a dlhoročné šírenie dobrého mena SR v zahraničí.

Potrebné informácie k verejným uznaniam kraja nájdete na webovom sídle TSK v sekcii Samospráva – verejné uznania.   

POŠLITE NÁM SVOJ TIP NA LAUREÁTA CENY PREDSEDU A CENY ZASTUPITEĽSTVA TSK

AKO

poštou

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

 

osobne

na podateľni Úradu TSK

e-mailom

info@tsk.sk

NEZABUDNITE PRIPOJIŤ

jednotlivec

titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia

zdôvodnenie návrhu, svoj podpis a dátum

kolektív

názov a adresa sídla

DOKEDY?

do 30. septembra 2019

autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK