Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odpredaje majetku TSK

TSK OVS od 27.07.2022 do 26.08.2022 (2 súbory)

TSK OVS od 11.05.2022 do 10.06.2022 (2 súbory)

TSK OVS 09.03.2022 do 08.04.2022 (14 súborov)

TSK OVS 02.11.2021 do 02.12.2021 (11 súborov)

TSK OVS 10.4.2021 do 10.5.2021 (2 súbory)

TSK OVS 9.2.2021 do 11.3.2021 (9 súborov)

TSK OVS 24.06.2020 do 25.07.2020 (9 súborov)

TSK OVS 23.01.2020 do 24.02.2020 (9 súborov)

TSK OVS 03.09.2019 do 03.10.2019 (5 súborov)

TSK OVS 08.07.2019 - 08.08.2019 (3 súbory)

TSK OVS 30.05.2019 - 01.07.2019 (4 súbory)

TSK OVS 01.03.2019 - 01.04.2019 (9 súborov)

TSK OVS 23.05.2018 do 22.06.2018 - aukčné protokoly (2 súbory)

TSK OVS 23.05.2018 do 22.06.2018 - zápisnice (5 súborov)

TSK OVS 23.05.2018 do 22.06.2018 (16 súborov)

TSK OVS 02.02.2018 do 05.03.2018 - zápisnice (7 súborov)

TSK OVS 02.02.2018 do 05.03.2018 (20 súborov)

Zámer priameho nájmu v Prievidzi (2 súbory)

TSK OVS 24.3 - 24.4.2017 (23 súborov)

TSK OVS 27.1 - 27.2.2017 (21 súborov)

TSK OVS september - október 2016 (29 súborov)

TSK OVS 01.03.2016 do 30.03.2016 (25 súborov)

TSK OVS Gymnázium PD (12 súborov)

TSK OVS júl (54 súborov)

TSK OVS marec - april (19 súborov)

TSK OVS januar - marec (7 súborov)

TSK OVS 2014 (19 súborov)

Zámer prevodu trvale prebytočného majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom PDF 136,64 kB

Zámer prevodu trvale prebytočného majetku v k. ú. Dubnica nad Váhom PDF 146,08 kB

Zámer prevodu trvale prebytočného majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom PDF 136,64 kB

Zámer prevodu trvale prebytočného majetku v k. ú. Dubnica nad Váhom PDF 146,09 kB

Záznam z otvárania obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021 PDF 382,39 kB

Zámer na nájom majektu na základe priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021 PDF 305,51 kB

Záznam z otvárania obálok k OVS č. TSK/001/2019 - Predaj nehnuteľností – SOŠ Handlová, budova H PDF 206,52 kB

Zámer nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Partizánske PDF 370,91 kB

Protokol eAukcie k OVS č. TSK/019/2014 PDF 192,99 kB

Záznam z otvárania obálok k OVS č. TSK/019/2014 PDF 206,52 kB

Zámer TSK previesť NM v k. ú. Bánovce n/B zámenou ako prípad hodný osobitného zreteľa PDF 299,57 kB

Zámer TSK previesť NM Brezová pod Bradlom zámenou PDF 483,69 kB

Zámer Prievidza PDF 139,83 kB

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného NM SOŠ Prievidza-Areál VI. PDF 451,68 kB

Záznam z otvarania obalok priameho nájmu č. TSK/PN/6/2020 na nájom majetku TSK PDF 376,85 kB

Záznam z otvarania obalok priameho nájmu č. TSK/PN/5/2020 na nájom majetku TSK PDF 185,75 kB

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PN/6/2020 PDF 694,78 kB

Zámer na nájom majektu na základe priameho nájmu č. TSK/PN/5/2020 a Podmienky priameho nájmu č. TSK/PN/5/2020 PDF 210,95 kB

Zámer prevodu trvale prebytočného NM - pozemkov a stavby vo vlastníctve TSK v okrese Ilava PDF 311,51 kB

Záznam z otvarania obalok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020 na nájom majetku TSK PDF 378,66 kB

Záznam z otvárania obálok zámeru priameho nájmu č. TSK/PN/4/2020 PDF 383,93 kB

Záznam z otvárania obálok zámeru priameho nájmu č. TSK/PN/3/2020 PDF 380,92 kB

Zámer priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020 na nájom majetku TSK PDF 288,42 kB

Zámer priameho nájmu č. TSK/PN/4/2020 na nájom majetku TSK PDF 289,98 kB

Zámer priameho nájmu č. TSK/PN/3/2020 na nájom majetku TSK PDF 289,96 kB

TSK- zámer priameho nájmu č. TSK/PN/1/2020 - záznam z otvárania obálok PDF 374,98 kB

Zámer priameho nájmu č. TSK/PN/1/2020 na nájom majetku TSK + podmienky PDF 290,2 kB

Záznam z otvárania obálok zameru na nájom majetku na základe OVS - č. TSK/001/2020-N PDF 162,11 kB

Podmienky - Zámer na nájom majetku na základe OVS - č.TSK/001/2020-N PDF 175,53 kB

Zámer na nájom majetku na základe OVS - č.TSK/001/2020-N PDF 177,06 kB

Záznam z otvárania obálok zámeru priameho nájmu č. TSK/PN/1/2019 PDF 378,57 kB

Zámer TSK zameniť nehnuteľný majetok s obcou Lednické Rovne ako prípad hodný osobitného zreteľa PDF 310,49 kB

Zámer na nájom majektu na základe priameho nájmu č. TSK/PN/1/2019 PDF 484,51 kB

Zámer nájmu NM osobitný zreteľ Lubina PDF 566,58 kB

Zamer zmena uznesenia Myjava PDF 181,7 kB

Zamer zamena Streženice PDF 90,97 kB

Zámer TSK odpredať nehnuteľný majetok - pozemok v k.ú. Nové Mesto nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa PDF 107,82 kB

Zámer prevodu majetku TSK formou zámeny s Mestom Myjava PDF 187,32 kB

Návrh na schválenie prebytočnosti Stará Turá PDF 168,71 kB

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/3/2018 PDF 216,65 kB

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/2/2018 PDF 214,67 kB

Zámer na nájom majektu na základe priameho nájmu č. TSK/PN/3/2018 PDF 204,9 kB

Zámer na nájom majektu na základe priameho nájmu č. TSK/PN/2/2018 PDF 205,45 kB

Zámer na nájom majetku na základe OVS - č. TSK/002/2018-N PDF 198,22 kB

Zámer na nájom majetku na základe OVS - č. TSK/001/2018-N PDF 198,41 kB

TSK nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Prievidza PDF 192,94 kB

TSK zámer zameniť NM ako prípad hodný osobitného zreteľa v k.ú. Považská Bystrica PDF 220,62 kB

Obchodná verejná súťaž č. TSK/001/2018 - výsledkový protokol elektronickej aukcie PDF 240,41 kB

TSK zámer - Prievidza priamym nájmom č. TSK/PN/1/2018 PDF 205,45 kB

Podmienky OVS na nájom majetku TSK č. TSK/002/2017-N PDF 180,13 kB

Zámer OVS na nájom majetku TSK č. TSK/002/2017-N PDF 182,32 kB

Zámer na nájom majetku - pozemku na základe OVS PDF 211,88 kB

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PN/1/2017 - zápisnica PDF 99,62 kB

Zápisnica z odpredaja prebytočného NM - Areál býv. internátu, T. Vansovej 28 - Prievidza PDF 164,18 kB

Zámer na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho nájmu č. TSK/PN/1/2017 PDF 201,05 kB

Odpredaj prebytočného NM - Areál býv. internátu, T. Vansovej 28 - Prievidza PDF 709,77 kB

Záznam z otvarania obalok VOS TSKPNPPM2016-6 PDF 257,06 kB

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PNPPM/2016 - 6 PDF 218,56 kB

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PNPPM/2016 – 4,5 PDF 221,03 kB

Zámer TSKPNPPM2016 1-3 + podmienky PDF 220,24 kB

Odpredaj nehnuteľností SOŠ Nové Mesto nad Váhom-III.časť - Administratívna budova PDF 449,26 kB

Zámer na odpredaj pozemkov v katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice PDF 188,37 kB

Zámer prenajať nebytové priestory na 5. nadzemnom podlaží v administratívnej budove Úradu TSK PDF 280,61 kB

Zámer na predaj majetku - katastrálne územie Veľké Stankovce PDF 187,17 kB

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PNP/002/2016 PDF 148,28 kB

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PNP/001/2016 PDF 147,93 kB

Zámer odpredaja NM TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom PDF 197,49 kB

Zámer odpredaja NM v okrese Prievidza, obci Bojnice PDF 304,52 kB

Zámer TSK - prevod majetku obci Papradno PDF 184,78 kB

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného NM - Internát Trenčín II PDF 452,38 kB

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného NM - Domov mládeže 2, Myjava II PDF 454,2 kB

Zámer na zámenu majetku s Mestom TN PDF 200,27 kB

Zámer na predaj majetku P. Bystrica 2 PDF 196,05 kB

Zámer na predaj majetku P. Bystrica 1 PDF 185,01 kB

Zámer na predaj majetku Velke Kršteňany PDF 197,78 kB

Zámer odpredaja NM v Novom Meste n/V PDF 323,27 kB

Zámer zámeny NM v Prievidzi PDF 225,95 kB

Zámer predaja prebytočného majetku TSK OVS - SOŠ PD Areál III PDF 452,83 kB

Zámer na odpredaj majetku – SOŠ Prievidza PDF 227,39 kB

Zámer predaj majetku - ŠŠI 2 PDF 281,89 kB

Zámer na odpredaj majetku - Uhrovec PDF 189,48 kB

Zámer predaj majetku - ŠŠI PDF 283,31 kB

Zámer predaj majetku - KPÚ PDF 283,35 kB

Zámer na odpredaj majetku - TnTur PDF 186,78 kB

Zámer na odpredaj majetku - COOP PDF 186,65 kB

Zámer predaj majetku - Dubnica PDF 234,72 kB

Zámer predaj majetku - Partizánske PDF 225,03 kB

TSK 006 2014 podmienky PDF 104,77 kB

TSK 006 2014 zamer PDF 83,49 kB

Súťažné podmienky OVS č. TSK- 020- 2014 PDF 308,15 kB

Zámer OVS č. TSK-020-2014 PDF 301,38 kB

Podmienky priameho nájmu majetku TSK - 005/2014 PDF 151,46 kB

Podmienky priameho nájmu majetku TSK - 004/2014 PDF 151,65 kB

Zverejnenie zámeru na prevod majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho predaja č. TSK/PP/001/ 2014 PDF 88,18 kB

Zámer zameniť NM - katastrálne územie Trenčianske Biskupice PDF 188,47 kB

Zámer odpredaja NM - katastrálne územie Veľké Kršteňany PDF 183,05 kB

Zámer odpredaja NM - pozemok CKN parc. č. 3674/7 PDF 283,35 kB

Podmienky priameho nájmu majetku TSK - kancelária č. 461 PDF 151,41 kB

Podmienky priameho nájmu majetku TSK - kancelária č. 462 PDF 141,84 kB

Odpredaj NM v okrese Považská Bystrica PDF 227,91 kB

Zámer - nájom majetku TSK a jeho podmienky - administratívna budova PDF 152,8 kB

Zámer - osobitný zreteľ ONM v okrese Nové Mesto nad Váhom PDF 228,82 kB

Objekt zrušenej SOŠ polytechnickej - Areál 3 PDF 332,46 kB

Objekt zrušenej SOŠ polytechnickej - Areál 4 PDF 332,29 kB

Objekt zrušenej SOŠ polytechnickej - Areál 1 PDF 332,61 kB

Objekt zrušenej SOŠ polytechnickej - Areál 2 PDF 332,79 kB

Brezová pod Bradlom SOŠ PDF 330,66 kB

Domov dôchodcov vo Valaskej Belej (rodinný dom) PDF 327,66 kB

Bývalá Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stará Turá ( školský internát – Domov mládeže ) PDF 50,89 kB

Bývalá Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stará Turá ( školské dielne, nadstavba ) PDF 328,59 kB

Bývalá Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stará Turá ( školská kotolňa ) PDF 328,47 kB

Bývalá Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stará Turá ( školská telocvičňa ) PDF 328,79 kB

Bývalá Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stará Turá (školská kuchyňa, sklad školskej kuchyne PDF 328,3 kB

Areál bývalého SOU nábytkárskeho v Pravenci PDF 331,18 kB

Internát SOU chemické v Novákoch PDF 328,76 kB

Združená stredná škola Myjava ( učebný pavilón ) PDF 328,4 kB

Objekt dielne č. 104 v Dubnici nad Váhom PDF 328,67 kB

Objekt bývalého SOU odevného Bánovce nad Bebravou (Areál 2) PDF 331,56 kB

Objekt bývalého SOU odevného Bánovce nad Bebravou (Areál 1) PDF 53,14 kB

Objekt zrušenej SOŠ polytechnickej – Areál 4 PDF 51,78 kB

Objekt zrušenej SOŠ polytechnickej – Areál 3 PDF 51,82 kB

Objekt zrušenej SOŠ polytechnickej – Areál 2 PDF 51,96 kB

Objekt zrušenej SOŠ polytechnickej – Areál 1 PDF 51,93 kB

Objekt bývalej SOŠ Brezová pod Bradlom PDF 52,49 kB

Odpredaj Domov dôchodcov vo Valaskej Belej (rodinný dom ) PDF 51,31 kB

Odpredaj bývalá Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stará Turá ( školský internát – Domov mládeže ) PDF 50,86 kB

Odpredaj bývalá Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stará Turá ( školské dielne, nadstavba ) PDF 50,6 kB

Odpredaj bývalá Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stará Turá ( školská kotolňa ) PDF 50,59 kB

Odpredaj bývalá Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stará Turá ( školská telocvičňa ) PDF 50,72 kB

Odpredaj bývalá Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stará Turá (školská kuchyňa, sklad školskej kuchyne ) PDF 51,27 kB

Odpredaj - areál bývalého SOU nábytkárskeho v Pravenci PDF 54,07 kB

Odpredaj - Internát SOU chemické v Novákoch PDF 51,35 kB

Odpredaj Združená stredná škola Myjava ( učebný pavilón ) PDF 52,39 kB

Odpredaj budova SOU (bývalá ZŠ Malinová) PDF 51 kB

Odperdaj Strednej odbornej školy Handlová PDF 50,96 kB

Odperdaj Dubnica nad Váhom PDF 51,21 kB

Odpredaj - Bánovce nad Bebravou (Areál 2) PDF 51,99 kB

Odpredaj - Bánovce nad Bebravou (Areál 1) PDF 53,07 kB

Odpredaj - Stará Turá ( školský internát – Domov mládeže ) PDF 50,71 kB

Stará Turá ( školské dielne, nadstavba ) PDF 50,51 kB

Odpredaj - Stará Turá ( školská kotolňa ) PDF 50,46 kB

Odpredaj - Stará Turá ( školská telocvičňa ) PDF 50,55 kB

Odpredaj - Stará Turá (školská kuchyňa, sklad školskej kuchyne ) PDF 51,18 kB

Odpredaj - areál bývalého SOU nábytkárskeho v Pravenci PDF 53,97 kB

Odpredaj - Internát SOU chemické v Novákoch PDF 51,28 kB

Odpredaj - Združená stredná škola Myjava ( učebný pavilón ) PDF 52,27 kB

Odpredaj - Bánovce nad Bebravou (Areál 2) PDF 51,88 kB

Odpredaj - Bánovce nad Bebravou (Areál 1) PDF 53,01 kB

Odpredaj - Valaská Belá PDF 51,19 kB

Ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Handlová PDF 50,88 kB

Ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Dubnica n/V PDF 51,08 kB

Ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Prievidza - Malinová PDF 50,87 kB

Odpredaj - Nové Mesto pozemok parc. č. 943/101 PDF 224,66 kB

Opakované ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku (bývalá materská škola ) PDF 50,77 kB

Opakované ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Valaská Belá (rodinný dom ) PDF 51,15 kB

Opakované ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Stará Turá ( školský internát – Domov mládeže ) PDF 50,71 kB

Opakované ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Stará Turá ( školské dielne, nadstavba ) PDF 50,47 kB

Opakované ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Stará Turá ( školská kotolňa ) PDF 50,45 kB

Opakované ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Stará Turá (školská kuchyňa, sklad školskej kuchyne ) PDF 51,08 kB

Opakované ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Stará Turá (školská telocvična) PDF 50,52 kB

Opakované ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Pravenec PDF 53,94 kB

Opakované ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Nováky PDF 51,16 kB

Opakované ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Myjava PDF 52,19 kB

Opakované ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Bánovce nad Bebravou PDF 51,66 kB

Ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Prievidza - Malinová PDF 50,96 kB

Ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Handlová PDF 50,83 kB

Ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku Dubnica n/V PDF 51,08 kB

Odpredaj - Stará Turá PDF 185,03 kB

Odpredaj - Valašská Belá - rodinný dom (august 2012) PDF 1,19 MB

Odpredaj - Pravenec (august 2012) PDF 1,3 MB

Odpredaj - Myjava (august 2012) PDF 328,4 kB

Odpredaj - Bánovce nad Bebravou (august 2012) PDF 1,2 MB

Odpredaj - Valašská Belá (august 2012) PDF 1,14 MB

Odpredaj - Nováky (august 2012) PDF 1,18 MB

Zámer odpredaja nehnuteľného majetku RTF 656,81 kB

Zámer odpredaja nehnuteľného majetku PDF 283,35 kB

PK Valaská Belá MŠ PDF 40,06 kB

PK Valaská Belá DD PDF 42,47 kB

PK Pravenec PDF 42,58 kB

PK Nováky PDF 41,46 kB

PK Myjava PDF 42,16 kB

PK Malinová PDF 40,1 kB

PK Dubnica nad Váhom PDF 40,45 kB

PK Beckov PDF 41,37 kB

Priamy predaj majetku (hlavička) PDF 117,45 kB

PK SOU Bánovce n/B PDF 41,6 kB

PK SOU Pravenec PDF 252,93 kB

PK Zdravotnícky sklad - Beluša PDF 248,39 kB

Pozemok - Považská Bystrica RTF 93,2 kB

Pozemok - Horné Kočkovce RTF 93,37 kB

Autoškola - Prievidza RTF 95,9 kB

SOŠ Stará Turá (bývalé SPŚE) RTF 96,99 kB

Bývalý DD - DSS Beckov RTF 96,54 kB

Domov dôchodcov - Valaská Belá (rodinný dom) RTF 100,15 kB

Ponukové konanie - bývalá materská škola vo Valaskej Belej RTF 91,23 kB

Internát SOU chemického Nováky RTF 93,81 kB TXT 27 B

Areál bývalého SOU nábytkárskeho v Pravenci ODT 7,85 kB RTF 103 kB

Sklad Beluša PDF 13,94 kB RTF 93,82 kB

SOŠ Myjava - učebný pavilón RTF 95,75 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK