Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC

Kedy a kde rokujú volení zástupcovia TSK?

Termíny zasadnutí zastupiteľstva schvaľuje Zastupiteľstvo TSK daným uznesením v zmysle § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení.

V prípade záujmu o poskytnutie informácie môžete využiť elektronický formulár Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zverejňované informácie

Úradná tabuľa - Zasadnutia Zastupiteľstva TSK

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK