Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Kancelária predsedu

Oddelenia

Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Ing. Marek Briestenský
Vedúci Kancelárie predsedu

Telefón: +421-32-6555 812


  • Na čele kancelárie je vedúci, ktorý za výkon svojej funkcie zodpovedá predsedovi.
  • Organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť predsedu. Po dohode s predsedom vykonáva sekretárske práce pre podpredsedu a dlhodobo uvoľnených poslancov.
  • Spolupracuje s obcami a mestami na území  TSK.
  • Koordinuje činnosť poradcu predsedu.
  • Zabezpečuje spoluprácu so samosprávnymi krajmi v rámci združenia „SK8“.
  • Organizuje a zabezpečuje v spolupráci s odborom vnútornej prevádzky zasadnutia zastupiteľstva a v spolupráci s tajomníkmi komisií zasadnutia komisií.
  • Zabezpečuje činnosti súvisiace so zasadnutiami komisií, rady predsedov a zastupiteľstva.
  • Spracúva zápisnice z rokovaní Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a z pracovných porád predsedu s vedúcimi zamestnancami úradu.
  • Vedie evidenciu interpelácií a záznamov o ich vybavení.
  • Plní operatívne úlohy podľa pokynov predsedu.

Zamestnanci

Ing. Peter Antolík Poradca predsedu
Mgr. Peter Glatz Adm. prac. - manažér pre Value for Money
Mgr. Anna Hájková Referent Kancelárie predsedu
Katarína Hipčová Referent Kancelárie predsedu
Mgr. Monika Horváthová Adm. prac. - manažér pre Value for Money

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK