Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zverejňovanie zmlúv

Informácie o zverejňovaní zmlúv.

Zverejňovanie zmlúv na internete je, za dodržania príslušných platných predpisov, najmä výnosu a zároveň zákona č. 211/2000 Z. z., ako aj zákona 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 546/2010 Z. z.“), možné uskutočniť dvomi spôsobmi:

  1. zverejnením elektronickej verzie zmluvy, ktorá spĺňa požiadavku čitateľnosti (spracovanie a rozoznávanie textových častí ako textu) podľa štandardov pre IS VS,
  2. zverejnením elektronickej verzie zmluvy, ktorá nespĺňa požiadavku čitateľnosti podľa štandardov pre IS VS a súčasným zverejnením alternatívnej verzie, ktorá čitateľnosť spĺňa.

Úkonom, výrazne zvyšujúcim čitateľnosť a použiteľnosť zverejnenej zmluvy je súčasné zverejnenie doplňujúcich štruktúrovaných metaúdajov. Pre zmluvy, zverejňované v Centrálnom registri zmlúv je postup presnejšie upravený nariadením 498/2011 pre zmluvy, ktoré explicitne potvrdzuje spôsob a) povinnou čitateľnosťou resp. vyhľadávateľnosťou (§ 2, ods. 1).

Pôvodná alternatívna verzia podľa spôsobu b) je pre zverejňovanie v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“) zavedená povinne prostredníctvom zverejnenia povinných metaúdajov1) v rozsahu § 2, odseku 1 nariadenia 498/2011 pre zmluvy.

Zverejňované informácie

Úradná tabuľa - Zmluvy

Zmluvy TSK zverejnené v centrálnom registri

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK