Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Blíži sa Európsky týždeň odborných zručností, toto sú sprievodné podujatia z dielne TSK

Blíži sa Európsky týždeň odborných zručností, toto sú sprievodné podujatia z dielne TSK

Vrcholným podujatím na podporu odborného vzdelávania a prípravy bude pre národných ambasádorov v týždni od 5. – 9. novembra 2018 Európsky týždeň odborných zručností vo Viedni. Zúčastní sa ho aj národný ambasádor za Slovensko a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.

Zvýšenie kvality a atraktívnosti odborného vzdelávania či podpora kvalitných zručností a pracovných miest sú hlavnými cieľmi Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý tento rok vstupuje do svojho tretieho ročníka. Jeho súčasťou sú sprievodné podujatia v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré od septembra prebiehajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni a sú plánované až do konca kalendárneho roka.  

S iniciatívou zorganizovať podujatie celoeurópskych rozmerov na podporu odborného vzdelávania a prípravy prišla Európska komisia prvýkrát v roku 2016. Európsky týždeň odborných zručností sprevádza súbor podujatí vo všetkých členských štátoch EÚ. Otvorený je pre všetky organizácie, ktoré sa podpore odborného vzdelávania venujú v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, kandidátskych krajinách EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu. V roku 2018 sa do jeho tretieho ročníka zapojilo 45 krajín, ktoré spolu pripravili alebo ešte len pripravia viac ako 1 000 sprievodných podujatí.

Každá zapojená krajina je zastúpená svojím ambasádorom. Ten vďaka svojmu zvoleniu do funkcie môže pomôcť šíriť medzi obyvateľmi svojej krajiny povedomie o význame odborného vzdelávania a prípravy. „Mojou snahou ako predsedu TSK je dať mladým ľuďom víziu budúcnosti v podobe pracovných príležitostí v kraji. Vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v niektorých zvlášť odborných profesiách TSK systematicky pristupuje k opatreniam, ktoré vedú k posilneniu stredného odborného školstva a k príprave kvalifikovaných odborníkov pre potreby trhu práce. Základným predpokladom uplatnenia mladých na trhu práce je fungujúca spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi v kraji a motivácia a zvyšovanie záujmu žiakov základných škôl o odborné vzdelávanie,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška ako slovenský ambasádor odborných zručností s tým, že TSK má do dnešného dňa podpísaných 23 memoránd o spolupráci medzi TSK, 21 strednými odbornými školami, 300 zamestnávateľmi a 20 stavovskými, resp. profesijnými organizáciami.     

Európsky týždeň odborných zručností vyvrcholí v týždni od 5. do 9. novembra 2018 vo Viedni. Oficiálne i neoficiálne stretnutia predstaviteľov vlád aj odborníkov zo zúčastnených krajín vystrieda množstvo odborných konferencií, workshopov, podujatí vrátane tlačovej besedy, ktorá spolu so záverečným ceremoniálom ukončí tretí ročník Európskeho týždňa odborných zručností vo Viedni. Zúčastní sa ho aj komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová.

Aktivity po celom Slovensku, výnimkou nezostala ani Trenčianska župa

Európsky týždeň odborných zručností sprevádza na Slovensku 12 podujatí. Trenčianska župa si pripravila celkovo 5 sprievodných akcií, ktorých cieľom je priblíženie potenciálu a benefitov odborného vzdelávania. Dve z nich má už kraj úspešne za sebou. Jedným z nich a zároveň tým najväčším, bol jubilejný 20. ročník výstavy stredných škôl Stredoškolák 2018 – Hrdina remesla, ktorý do priestorov výstaviska Expo Center, a. s., Trenčín prilákal okrem prezentujúcich i veľké množstvo rodičov s deťmi. Pod jednou strechou mohlo takmer 3 tisíc návštevníkov zo základných škôl spoznať kvalitu jednotlivých stredných škôl nielen z Trenčianskeho kraja. Získané informácie im môžu napomôcť zvoliť si svoju vzdelávaciu cestu.

Druhá aktivita, ktorá sa uskutočnila do týždňa po výstave Stredoškolák 2018 – Hrdina remesla, priblížila najmodernejšie technológie žiakom základných škôl. Získať záľubu pre odborné stredoškolské vzdelanie mohlo takmer 400 detí vďaka podujatiu Strednej odbornej školy Pod Sokolicami v Trenčíne (v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK) s názvom Drony v škole. Okrem skutočných dronov boli pre malých bádateľov pripravené technické hry, prezentácia modelovej železnice, ukážka práce s laserom a mnoho ďalších zaujímavých činností.

S ďalšími aktivitami sa Trenčianska župa predstaví v najbližších týždňoch. V poradí tretím sprievodným podujatím Európskeho týždňa odborných zručností bude pracovné stretnutie konateľov firiem zapojených v duálnom vzdelávaním pod názvom Ako ďalej v duáli. Prvý novembrový týždeň sa v priestoroch Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK stretnú zamestnávatelia, ktorí so školou spolupracujú v oblasti praktického vyučovania. Národný ambasádor za Slovensko a zároveň predseda TSK Jaroslav Baška spolu s podnikateľmi prerokujú novú legislatívu o odbornom vzdelávaní, zhodnotia doterajšie skúsenosti so systémom duálneho vzdelávania a dohodnú sa na ďalších krokoch k náboru študentov na jednotlivé študijné a učebné odbory. Trenčiansky samosprávny kraj si pozíciu lídra systému duálneho vzdelávania drží už štvrtým rokom, zapojených doň má spomedzi všetkých samosprávnych krajov na Slovensku najviac študentov, škôl i zamestnávateľov.

Spropagovať význam odborného vzdelávania zástupcom základných škôl z okresu Ilava sa podujme Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi najvýznamnejších zamestnávateľov regiónu z oblasti strojárstva a elektrotechniky odprezentujú zástupcom základných škôl potreby zamestnateľnosti regiónu a uplatnenia sa mladej generácie, zhodnotia tri roky vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania a jeho ďalší rozvoj. Okrem toho tiež dohodnú kroky ďalšej spolupráce na úrovni zriaďovatelia a riaditelia základných škôl – stredné odborné školy – zamestnávatelia. Päticu podujatí uzavrie začiatkom novembra 2018 Deň otvorených dverí firmy Brose Prievidza, spol. s. r. o., ktorá je zapojená do systému duálneho vzdelávania v Trenčianskom kraji. Spoločnosť pôsobiaca v Prievidzi otvorí svoje brány študentom stredných škôl. Okrem prehliadky výrobného závodu sa návštevníci môžu tešiť na stretnutie so zástupcami Strojárskej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a so študentmi fakulty zoskupenými v realizačnom tíme STUBA Green Team a na vlastné oči sa presvedčiť, ako prebieha vývoj nového produktu vo firme Brose. Po predstavení nového študijného programu budú mať návštevníci možnosť previezť sa v novej študentskej formule.          

 

autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK