Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prácam na rekonštrukcii južného opevnenia Trenčianskeho hradu dajú zelenú už v utorok

Spoločný projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), českého mesta Bučovice a mesta Trenčín s názvom TreBuCHET je najlepšie hodnoteným projektom zo všetkých predložených v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SR-ČR 2014-2020.  Zmluva so zhotoviteľom rekonštrukcie južného opevnenia Trenčianskeho hradu je už podpísaná. Rekonštrukcii južného opevnenia Trenčianskeho hradu dajú zelenú v utorok 5. júna 2018.    

V rámci výzvy Interreg V-A SK-CZ/2016/03 zameranej na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva prišla župa s medzinárodným projektom TreBuCHET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície. Spoločný projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), mesta Bučovice v Juhomoravskom kraji a mesta Trenčín s celkovým rozpočtom takmer 3 milióny eur získal zo všetkých hodnotených projektov najvyšší počet bodov. „Projekt počíta s rekonštrukciou a sprístupnením južného opevnenia Trenčianskeho hradu. Pre verejnosť tak budú sprístupnené aj tie časti hradu, ktoré doteraz nemala možnosť vidieť,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

V rámci tohto medzinárodného projektu sa k Trenčianskemu hradu vytvorí nová prístupová cesta, ktorá vznikne rekonštrukciou už existujúcej cestnej komunikácie vedúcej cez lesopark Brezina. Vybudovanie ďalšieho prístupu automaticky povedie k vytvoreniu nového samostatného vstupu na hrad s vlastnou pokladňou, ktorý sa bude nachádzať v priestoroch južného opevnenia. Turistom tak bude k dispozícii výrazne väčšia plocha areálu Trenčianskeho hradu, ako tomu bolo doteraz. Dve pokladne budú takisto pozitívom najmä pri organizácii podujatí významnejšieho charakteru, keďže sa skráti čakacia doba pri pokladni.

Úpravou však neprejdú iba historické hradby. V priestoroch Južného opevnenia, ktorého rozloha tvorí približne jednu tretinu hradného areálu, pribudnú informačné tabule i oddychové zázemie napr. v podobe lavičiek. V areáli južného opevnenia si budú môcť návštevníci prezrieť aj funkčnú repliku Trebuchetu ako symbolu spoločného projektu.

Prístupovou cestou k južnému opevneniu sa stane tematický náučný chodník, ktorý bude viesť od Pamätníka umučených na Brezine cez Čerešňový sad. Novinkami na hrade v podobe sprístupnenia jeho doteraz neprístupných častí či vybudovania nového vstupu sa naplno využije jeho turistický potenciál, ktorý sa zrejme premietne aj do celkovej návštevnosti. Minulý rok si cestu na Trenčiansky hrad našlo viac ako 127 tisíc ľudí. Významnou obnovou prejde aj lesopark u cezhraničného partnera; v meste Bučovice.

Celkové oprávnené výdavky spoločného projektu sú bezmála 3 milióny eur.  Finančný príspevok schválený pre kraj na rekonštrukciu južného opevnenia z programu Interreg V-A SK-CZ je vo výške 1,38 milióna eur. Na spolufinancovanie prác poputuje zo župného rozpočtu do 200 tisíc eur. Podrobnejšie informácie o projekte nájdete zverejnené na webovom sídle kraja.  

Slávnostné poklepanie základného kameňa rekonštrukcie južného opevnenia Trenčianskeho hradu sa uskutoční v utorok 5. júna 2018 o 9.00 h v prítomnosti trenčianskeho župana Jaroslava Bašku, starostu partnerského mesta Bučovice Jiřího Horáka, primátora mesta Richarda Rybníčka i zhotoviteľskej spoločnosti, a to priamo v priestoroch južného opevnenia Trenčianskeho hradu.

Prístup k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu vedie cez Čerešňový sad v lesoparku Brezina. Nakoľko existujúca asflatová komunikácia, vedúca okolo hotela Brezina cez lesopark, umožňuje vjazd len motrovým vozidlám s povolením, poprosíme pozvaných hostí odparkovať  motorové vozidlo pri hoteli Brezina. Odtiaľ budete na miesto dopravení vozidlom, ktoré má do tejto lokality povolený vjazd. V prípade potreby sa otočí aj viackrát. Trvanie slávnostného poklepkávania je plánované na 30 minút, maximálne trištvrte hodinu.

autor: vr/bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK