Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prvých deväť stredných škôl na Slovensku zapojených do pilotného ročníka participatívnych rozpočtov si prevzalo noty a pravidlá hry v rámci školenia koordinátorov

Prvých deväť stredných škôl na Slovensku zapojených do pilotného ročníka participatívnych rozpočtov si prevzalo noty  a pravidlá hry v rámci školenia koordinátorov

Študenti stredných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sú prvými v rámci Slovenska, ktorí v zmysle princípov otvoreného vládnutia dostanú príležitosť zmeniť svoju školu k lepšiemu prostredníctvom realizácie vlastných nápadov za peniaze zo župného rozpočtu. Vďaka spolupráci TSK s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) dostalo aktívne občianstvo mladých ľudí zelenú na 16 župných stredných školách. Prvých 9 z nich sa posunulo o ďalší krok vpred, a to vďaka školeniu pod vedením zamestnancov ÚSV ROS.

Školenie pre prvú deviatku stredných škôl

Trenčiansky samosprávny kraj a ÚSV ROS začali spolupracovať na prvej dotačnej schéme na Slovensku, ktorá je zameraná na podporu presadzovania princípov participatívneho rozpočtovania a vzdelávania mladých ľudí v oblasti aktívneho občianstva a ich participácie na veciach verejných. Do pilotného ročníka je v školskom roku 2018/2019 zapojených celkom 16 župných stredných škôl, ktoré uspeli vo výzve vyhlásenej Trenčianskou župou v októbri tohto roka. Posledné dva mesiace roka 2018 sú priestorom pre prípravnú fázu projektu, vrátane metodických materiálov a pomôcok, ktoré budú školy v procese zavádzania participatívnych rozpočtov používať. Súčasťou tejto fázy je aj školenie koordinátorov a riaditeľov jednotlivých škôl, ktorí budú tento proces na svojej škole zastrešovať. „Školenie je naším štartovacím bodom. Vďaka nemu sa zástupcovia škôl dozvedia, ako správne zaviesť tému participácie do vyučovania, akým spôsobom upraviť procesy a výuku na škole, aké metodické a vzdelávacie pomôcky sme pre nich pripravili, ako im v celom procese pomôže elektronická aplikácia, a tiež akým spôsobom zadefinovať podmienky na spustenie participatívnych rozpočtov v prostredí vlastnej školy,“ vysvetlila garantka projektu Barbara Gindlová z Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Téma participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti samosprávnych krajov je na Slovensku novinkou, preto ide o prvé školenie svojho druhu vôbec. „Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol zapojiť do procesu budovania aktívneho občianstva mladých ľudí a začať práve tam, kde je to najprirodzenejšie – na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Každá škola úspešná vo výzve dostane objem financií, o ktorých využití budú spolurozhodovať študenti. Cieľom je zapojiť ich priamo do procesu a zvýšiť ich dôveru vo verejné inštitúcie. A to najmä vďaka tomu, že projekt, ktorý navrhnú a získa dostatočnú podporu, sa v konečnom dôsledku aj zrealizuje,“ povedala Dana Gavalierová z Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK, ktorá je zároveň koordinátorkou projektu za TSK.

Trénerské noty rozdané

V rámci školenia sa zástupcovia škôl zoznámili s jednotlivými fázami procesu a v praxi si vyskúšali aj spoločenskú hru o participatívnom rozpočte z dielne ÚSV ROS s názvom Nie je mesto ako mesto, vďaka ktorej môžu jednoducho a zaujímavo vysvetliť študentom participatívne rozpočtovanie v praxi. V ďalšej časti sa naučili pracovať s elektronickou aplikáciou, ktorá ich bude celým procesom sprevádzať a prostredníctvom konferenčného hovoru si prevzali aj trénerské noty v podobe metodiky od Inštitútu pre aktívne občianstvo. Tá im pomôže správne nastaviť pravidlá participatívneho rozpočtovania v prostredí vlastnej školy. „Rozhodli sme sa, že dáme školám voľnosť a maximálnu možnú výbavu, ktorá im proces uľahčí. Každá škola sa môže slobodne rozhodnúť, ktorý model si vyberie. Či bude klásť dôraz na výchovný a vzdelávací proces alebo uprednostní element zmeny v podobe zveľadenia areálu školy a dovybavenia učební alebo bude participatívny rozpočet na škole tematický a podporí ekologické projekty či bezbariérovosť. Verím, že každá škola prinesie svoj originálny scenár a príbeh a bude inšpiráciou aj pre ďalšie školy,“ doplnila Barbara Gindlová.

Školenie v rámci prvej skupiny absolvovali riaditelia a koordinátori z deviatich župných stredných škôl, a to Strednej odbornej školy Považská Bystrica, Gymnázia Bánovce nad Bebravou, Strednej odbornej školy obchodu a služieb Prievidza a Trenčín, Obchodnej akadémie Trenčín, Strednej odbornej školy Trenčín a Gymnázia Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske. Ako podporu si zobrali so sebou aj dvoch študentov. „Je úžasné, že môžeme do týchto aktivít zapojiť aj študentov a využiť tak ich potenciál. Mnohokrát prídu s dobrými nápadmi a my sa tešíme na to, čím nás prekvapia tentokrát,“ povedala riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trenčín Mária Hančinská.

Zvyšné školy úspešné vo výzve čaká rovnaké školenie, a to už 5. decembra 2018. Na prípravnú fázu nadviaže začiatkom roka 2019 fáza teoretická a v marci a apríli budú participatívne rozpočty zavedené do života školy. Víťazné projekty, ktoré vzídu z hlasovania na školách, by sa mali dočkať realizácie do konca školského roka 2018/2019. Tie najlepšie z nich s najväčším prínosom budú súčasťou slávnostného vyhodnotenia pilotného ročníka v októbri 2019.

autor: lk

Fotogaléria

prvé školenie koordinátorov a riaditeľov župných stredných škôl úspešných vo výzve TSK na zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti TSK
prvé školenie koordinátorov a riaditeľov župných stredných škôl úspešných vo výzve TSK na zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti TSK
spoločenská hra o participatívnom rozpočte z dielne Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
prvé školenie koordinátorov a riaditeľov župných stredných škôl úspešných vo výzve TSK na zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti TSK
spoločenská hra o participatívnom rozpočte z dielne Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
školenie koordinátorov a riaditeľov župných stredných škôl pod vedením zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
spoločenská hra o participatívnom rozpočte z dielne Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
spoločenská hra o participatívnom rozpočte z dielne Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
školenie koordinátorov a riaditeľov župných stredných škôl pod vedením zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
prvé školenie koordinátorov a riaditeľov župných stredných škôl úspešných vo výzve TSK na zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti TSK
školenie koordinátorov a riaditeľov župných stredných škôl pod vedením zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
konferenčný hovor k metodike s Inštitútom pre aktívne občianstvo
jednotlivé fázy procesu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí župných stredných škôl
program školenia
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK