Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Škola s najmodernejšími energetickými výdobytkami na Slovensku príkladom efektívneho čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov

Škola s najmodernejšími energetickými výdobytkami na Slovensku príkladom efektívneho čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov

Stredná priemyselná škola stavebná E. Belluša v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) prešla od októbra minulého roka rozsiahlou premenou. Unikátna zmodernizovaná budova školy je jedným z najúspešnejších projektov podporených z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Súčasťou Výročnej konferencie Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorá sa konala v piatok 30. novembra 2018 v priestoroch bratislavského hotela Park Inn by Radisson Danube, bolo aj predstavenie úspešne zrealizovaného projektu obnovy Strednej priemyselnej školy stavebnej E. Belluša v Trenčíne. Moderná inteligentná budova sa pýši energetickými výdobytkami, aké v inej verejnej budove nenájdete. A to vďaka financiám z Operačného programu Kvalita životného prostredia a rozpočtu zriaďovateľa školy Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovom objeme približne 2,4 mil. eur. „Uvoľnené finančné prostriedky nám umožnili dostať budovu, ktorá bola postavená v sedemdesiatych rokoch do energetickej triedy A0. Veľmi ma teší, že naša škola je príkladom dobrej praxe a zároveň učebnou pomôckou pre študentov, vďaka ktorej môžu vidieť moderné technológie používané v dnešnej dobe a ich využitie v praxi,” zhrnula prínos projektu počas prezentácie riaditeľka školy Martina Knappová.

Vzorová obnova verejnej budovy príkladom pre zvyšok Slovenska

V tematickom bloku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry predstavil podrobnejšie projekt, použité technické riešenia a ich plánované výsledky projektant a tvorca unikátneho diela architekt Michal Lešinský. „V spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou sa nám podarilo využiť financie z Operačného programu Kvalita životného prostredia a priniesť vzorovú obnovu verejnej budovy. Špeciálne zaujímavý je jeden aspekt, a to vysoká kvalita vnútorného prostredia, na ktorú sa pomerne často pri obnovách budov zabúda. Zvolili sme si cestu za hranice stereotypov a aj vďaka osvietenému prístupu zriaďovateľa školy sme priniesli projekt, ktorý bude robiť dobré meno nám všetkým,“ povedal Michal Lešinský. Škola má hneď niekoľko najmodernejších vychytávok, či už v oblasti denného i efektívneho umelého osvetlenia, systému na ohrev vody obnoviteľnými zdrojmi, fotovoltaiky a systému rekuperácie vzduchu. „Vďaka týmto inovatívnym riešeniam máme ambíciu ušetriť ročne na prevádzke budovy 200 ton CO2, viac ako 60% nákladov na energie a z pohľadu mernej spotreby tepla je predpokladaná redukcia na úrovni až 70%,” vysvetlil architekt.

Kvalitu vnútorného prostredia pre študentov po novom zabezpečuje hybridný systém riadeného vetrania, ktorý dokonca dokáže otvárať okná. Vzduch je centrálnou vzduchotechnikou rozvádzaný do jednotlivých tried a regulovaný podľa počtu študentov v miestnosti. Riešenie lepšej dostupnosti denného svetla umožňuje využívať umelé osvetlenie v oveľa menšej miere a aj to dokáže škola pokryť obnoviteľnými zdrojmi energie. „Súčasťou projektu je aj navrhnuté riešenie, ktoré monitoruje a riadi celú školu a poskytuje nám informácie o teplote, koncentrácii CO2 v každej triede, monitoruje výrobu obnoviteľných zdrojov energie a dokáže aj otvoriť okná v prípade potreby,” doplnil Michal Lešinský.

Unikátna školská budova s vysokou architektonickou kvalitou vzbudila veľký záujem a obdiv aj v radoch odborníkov na kvalitu životného prostredia a bola zároveň vzorovou ukážkou efektívneho využitia prostriedkov z európskych fondov, ktorá ukončila program výročnej konferencie.

autor: lk
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK