Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Spoločnosť Brose Prievidza otvorila svoje dvere študentom stredných škôl, tí mali možnosť nazrieť aj na vývoj nových produktov

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností sa v stredu 7. novembra 2018 uskutočnilo v Prievidzi v priestoroch spoločnosti Brose podujatie zamerané na podporu vysokoškolského technického vzdelávania.

Spoločnosť Brose patrí už viac ako storočie medzi popredných spolutvorcov automobilov. Závod v Prievidzi bol oficiálne uvedený do prevádzky v roku 2016, pričom v súčasnosti vo firme pracuje približne 650 zamestnancov. V roku 2017 začala spoločnosť spolupracovať v rámci systému duálneho vzdelávania so Strednou odbornou školou (SOŠ) v Prievidzi i v Handlovej, obe v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). V aktuálnom školskom roku priamo v priestoroch firmy Brose vykonáva odbornú prax 40 študentov zo SOŠ Handlová a 18 študentov zo SOŠ Prievidza. „V každom školskom roku máme a plánujeme zazmluvniť 30 študentov. Celkový plánovaný stav je mať 120 študentov vo všetkých štyroch ročníkoch. Sme zároveň hrdí a teší nás, že prispievame k výchove a vzdelávaniu generácie budúcich odborníkov v Prievidzi i Trenčianskom kraji,“ priblížila Ľuboslava Műllerová zo spoločnosti Brose. 

V rámci podpory ďalšieho technického vzdelávania na vysokých školách sa firma Brose rozhodla zorganizovať Deň otvorených dverí pre študentov stredných škôl v okrese Prievidza. Zamestnanci spoločnosti previedli závodom viac ako 100 stredoškolákov. „Teší ma, že v Trenčianskom kraji sa systém duálneho vzdelávania veľmi dobre rozbehol. Počas štyroch rokov jeho fungovania sa doň zapojilo 878 žiakov, všetkých 22 stredných odborných škôl v kraji a 91 firiem. Čoraz viac počúvame požiadavky zamestnávateľov, ktoré sa následne snažíme zapracovať aj do siete stredných škôl,“ uviedol trenčiansky župan a zároveň aj národný ambasádor pre odborné vzdelávanie a prípravu na rok 2018 Jaroslav Baška, ktorý sa dňa otvorených dverí osobne zúčastnil.

Študenti zo SOŠ Prievidza, SOŠ Handlová, Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza a Piaristického gymnázia Prievidza mali možnosť vidieť na vlastné oči priestory spoločnosti i priebeh a vývoj nového produktu. Jeden z partnerov spoločnosti, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, zároveň predstavil žiakom stredných škôl možnosti štúdia na strojníckej fakulte, vrátane nového študijného programu - profesijný bakalár. Realizačný tím STUBA Green Team zo Strojníckej fakulty zas priniesol na ukážku pojazdný model elektrickej formule, ktorú študenti fakulty sami zhotovili.

Európsky týždeň odborných zručností vyvrcholí už piatok 9. novembra 2018 vo Viedni, kde sa v rámci konferencií, workshopov či diskusií venovaných odbornému vzdelávaniu a jeho podpore predstaví aj Trenčiansky samosprávny kraj. Národný ambasádor pre odborné vzdelávanie a prípravu na rok 2018 Jaroslav Baška vo svojom prejave priblíži výsledky TSK na poli odborného vzdelávania a prípravy či systém duálneho vzdelávania, v ktorom je Trenčianska župa už štvrtým rokom slovenským lídrom.

#DiscoverYourTalent

#EUVocationalSkills

autor: mp

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK