Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Protikorupčná politika

ISO 37001

Korupcia je jedným z najčastejších problémov v celosvetovom meradle. Aj napriek snahe bojovať proti korupcii na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, zostáva naďalej závažným problémom. Práve preto medzinárodná organizácia ISO vyvinula nový štandard, ktorý pomáha organizáciám bojovať proti úplatkárstvu a podporovať etiku v podnikaní. Samotné právne predpisy nepostačujú na riešenie problému medzinárodných dohôd. Práve jednotlivé organizácie sú zodpovedné za zastavenie podplácania a korupcie prostredníctvom cielených opatrení. Nová norma ISO 37001 podporuje rozvoj vhodnej firemnej kultúry a jej implementáciu.

Cieľom je  tento nástroj využiť na kritickú analýzu súčasnej situácie a integrovať vhodné protikorupčné opatrenia do svojich existujúcich štruktúr a procesov. Z týchto dôvodov Trenčiansky samosprávny kraj zaviedol normu ISO 37001 do fungovania procesov na úrade TSK.

 

Podanie oznámenia

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k nejakému porušeniu alebo oslabeniu protikorupčnej politiky našej organizácie, prosím, ohláste to bezodkladne prostredníctvom zaslania oznámenia

na e-mail: protikorupcii@tsk.sk

alebo priamo osobe poverenej dohľadom nad dodržiavaním protikorupčných noriem a pravidiel našej organizácie: Mgr. Ladislav Tóth, PhD., tel. č.: 032 / 655 53 53, mobil: 0901 918 140.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK