Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Správa o výsledkoch kontrolnej činností za I. polrok 2010

V období január až jún roku 2010 sa Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „ÚHK TSK“) riadil vo svojej práci dokumentom „Zásady kontrolnej činnosti TSK“, ktoré boli schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 110/2003, zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júlom 2004 a Zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Pri plnení svojich úloh ÚHK TSK vychádzal z „Plánu činnosti ÚHK TSK na obdobie január až jún roku 2010“, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 902/2009 zo dňa 28. 10. 2009.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK