Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2008

V období júl až december roku 2008 sa Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len "ÚHK TSK") riadil vo svojej práci dokumentom "Zásady kontrolnej činnosti TSK", ktoré boli schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 110/2003, zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júlom 2004 a Zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Pri plnení svojich úloh ÚHK TSK vychádzal z "Plánu činnosti ÚHK TSK na obdobie júl až december roku 2008", ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 552/2008 zo dňa 25. 6. 2008.

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK