Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

DECEMBER v Trenčianskom samosprávnom kraji v obrazoch

DECEMBER v Trenčianskom samosprávnom kraji v obrazoch
  1. Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa prihlásili do výberového konania vyhláseného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a predložili žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby aj s kompletnou dokumentáciou. Každá nemocnica sa uchádzala o 2 sídla stanice záchrannej zdravotnej služby, a to rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotníckej pomoci. Na základe výsledkov výberového konania boli úspešnými uchádzačmi Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica a Myjava. Považskobystrická nemocnica získala povolenie na prevádzkovanie dvoch ambulancií záchrannej zdravotnej služby. NsP Myjava získala povolenie na prevádzkovanie ambulancie RLP.
  2. Priateľské stretnutie delegácie Trenčianskeho kraja a delegácie z čínskej provincie Cangzhou bolo zamerané na predstavenie kompetencií oboch regiónov. Ich predstavitelia diskutovali aj o možnej vzájomnej spolupráci. Delegáciu TSK viedol predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý prítomných členov z Ďalekého východu oboznámil s kompetenciami spadajúcimi pod vyšší územný celok Trenčín i s environmentálne ladeným projektom Zelená župa. V rámci neho kraj realizuje viaceré aktivity priateľsky naklonené životnému prostrediu. Svojich členov i oblasti, ktoré zastupovali, predstavila na stretnutí aj viceprimátorka Cangzhou Liang Yinghua.
  3. Dokončovacie rekonštrukčné práce na najvyťaženejšej ceste v kraji medzi Hradišťom a Partizánskym pokračovali vo Veľkých Bieliciach a Hradišti, kde bola položená posledná vrstva asfaltového krytu vozovky. V mestskej časti Návojovce, bola dokončená kanalizácia na odvádzanie dažďovej vody z telesa cesty, prebehla kompletná výmena ložnej vrstvy a výmena obrubníkov. S ďalšími prácami sa bude  pokračovať na jar 2020.
  4. Z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2019 bolo na nákup novej techniky pre Správu ciest TSK na zimnú i letnú údržbu ciest v kraji vyčlenených 2,5 mil. eur. Rovnaký objem financií na tento účel bude mať Správa ciest TSK k dispozícii aj počas nasledujúcich troch rokov. Za tento objem financií SC TSK obstarala 47 kusov nových mechanizmov.
  5. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach po prvýkrát v histórii otvorila svoje brány širokej verejnosti. Lákadlom boli bezplatné vyšetrenia, prednášky renomovaných odborníkov, no najmä úplne novučičké operačné sály v zrekonštruovanom monobloku.
  6. Predvianočný darček v podobe vzácnej červenej tekutiny prišlo v stredu 18. decembra 2019 darovať na Trenčiansku župu v rámci Vianočnej kvapky krvi 21 darcov, medzi nimi aj 6 prvodarcov. Tradičný odber krvi zorganizoval Trenčiansky samosprávny kraj pre svojich zamestnancov, ľudí pracujúcich v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, študentov či širokú verejnosť už po desiatykrát.
  7. Poďakovať, vyjadriť obdiv a povzbudiť do ďalšej dobre vykonanej práce všetkých tých, ktorí sa vo dne i v noci starajú o bezpečnosť, majetok a životy obyvateľov kraja. To je cieľom každoročných návštev predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja na jednotlivých okresných a krajských riaditeľstvách Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru SR, stredísk Správy ciest TSK, Banskej záchrannej služby či Krajského operačného strediska 112.
  8. Remeselné trhy klientov zariadení sociálnych služieb, ktoré dostali názov Vianočné srdce Zelenej župy, otvorili svoje brány po piatykrát. Ručne vyrobené dekorácie, vianočné dobroty a najmä sviatočná atmosféra zaplnili priestory župného úradu už tradične počas celého prvého decembrového týždňa.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK