Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Dobrá správa pre cyklistov!

V máji tohto roku predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška spolu so zamestnancami Úradu TSK prešiel na bicykli plánovanú trasu pripravovanej Vážskej cyklotrasy. Vzápätí začal Odbor dopravy TSK pracovať na Štúdii Vážskej cyklotrasy, nakoľko bolo potrebné vytvoriť na niektorých úsekoch trasy variantné návrhy, najmä z pohľadu vlastníckych vzťahov a terénu.

Práce na Štúdii Vážskej cyklotrasy od mája pokročili. V priestoroch Úradu TSK sa vo štvrtok 11.12.2014 uskutočnilo v rámci projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy úvodné cezhraničné pracovné stretnutie regionálnych odborníkov z oblasti cyklotrás a cykloturistiky z územia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, ktoré zahŕňa územie Trenčianskeho samosprávneho kraja a Zlínskeho kraja.

Rokovanie otvorili podpredseda TSK Richard Takáč, podpredseda Regiónu Biele Karpaty Juraj Hlatký, ako aj projektová manažérka Regiónu Biele Karpaty Dagmar Lišková a cyklokoordinátor Úradu TSK Matej Tinka.

Úlohou pracovného stretnutia bolo v prvom rade prezentovať a analyzovať projekt Štúdia Vážskej cyklotrasy. Predstavená bola aj cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh a Program Interreg V-A SR-ČR na roky 2014-2020.

Projekt získal Región Biele Karpaty z výzvy pre euroregionálne združenia, z rozpočtovej  kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a z dotácie Trenčianskeho samosprávneho kraja, v celkovej výške 32.236,80 Eur.

Partnermi Regiónu Biele Karpaty v projekte Štúdia Vážskej cyklotrasy sú Trenčiansky samosprávny kraj, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Sdružení Bečva-Vlára-Váh a Slovenský cykloklub Piešťany.

Výstupom rokovania bola dohoda o ďalšom smerovaní projektu cezhraničného prepojenia cyklotrás na území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty ako aj návrhy na budúce cezhraničné projekty do programu Interreg V-A.

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a finančných príspevkov Trenčianskeho samosprávneho kraja

dobra sprava pre cyklistov - loga        cyklologo

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK