Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Medzirezortná pracovná skupina pre cyklodopravu a cykloturistiku

Medzirezortná pracovná skupina pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR (ďalej len MPS) vznikla v súlade s Opatrením 1.1.2 Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy v Slovenskej republike (ďalej len NCS), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 223 zo dňa 7. mája 2013. MPS sa zvoláva spravidla raz za dva mesiace a má 14 stálych členov.

Pôsobnosť jednotlivých členov MPS je v zabezpečovaní vzájomnej komunikácie a koordinácie medzi všetkými zodpovednými subjektmi v záujme implementácie a plnenia jednotlivých opatrení vyplývajúcich zo schváleného strategického dokumentu NCS na obecnej, regionálnej, resp. národnej úrovni, ako aj na úrovni mimovládnych neziskových organizácií, Združení miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK