Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 223 , bod B.2. zo dňa 7. mája 2013 k návrhu Národnej stratégie ro zvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (ďalej len „Cyklostratégia“) sa ukladá ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja do 31. decembra 2013 predložiť na rokovanie vlády SR n ávrh T rvalého finančného mechanizmu na imple mentáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (ďalej len „TFM“).

Viac v priloženom dokumente.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK