Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít

Kde nájdete informácie o každodennej činnosti Úradu TSK vrátane diania v kraji?

Trenčiansky samosprávny kraj má kompetencie v rôznych oblastiach, ktoré sa dotýkajú každodenného života obyvateľov regiónu. Či už ide o zdravotníctvo, školstvo, poskytovanie sociálnych služieb, dopravu, kultúru, cestovný ruch, územné plánovanie či regionálny rozvoj.  Aktívne informovanie o ich napĺňaní, strategických plánoch a rozhodnutiach je hlavnou úlohou pri budovaní vzťahu krajskej samosprávy s verejnosťou.

Webové sídlo Trenčianskeho samosprávneho kraja obyvateľom ponúka možnosť získať informácie o kompetenciách a sledovanie každodennej činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, jeho orgánov (teda Zastupiteľstva a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja), i samotného krajského úradu. Obyvateľom tiež sprostredkúva aktuálne informácie o prijatých Všeobecne záväzných nariadeniach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jeho súčasťou sú denne aktualizované správy o dianí v krajskej samospráve, podujatiach pod záštitou trenčianskeho župana a o podujatiach organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti župy.

V prípade záujmu o poskytnutie informácii môžete využiť elektronický formulár Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zverejňované informácie

Úradná tabuľa - Oznámenia a dokumenty (každodenné informácie z činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK)

Aktuálne správy - Aktuality

Aktuálne správy - Tlačové správy

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK