Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ako správne zaviesť participatívne rozpočty na svojich školách sa naučila aj druhá polovica koordinátorov a riaditeľov unikátneho projektu

Vzbudiť u mladých ľudí záujem o veci verejné a zaviesť priamo do prostredia stredných škôl novú tému, ktorou je participácia. Aj to si kladie za cieľ spoločný projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS), ktorý v decembri finišuje svoju prípravnú fázu. Zoznámiť sa s pilotným ročníkom zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK i s metodikou a pomôckami, ktoré budú ich pomocníkom počas nasledujúcich mesiacov, prišli na pôdu župného úradu aj zástupcovia zvyšných siedmich škôl úspešných vo výzve.

Príležitosť zmeniť svoju školu k lepšiemu dostala vďaka prvej dotačnej schéme na Slovensku, ktorá podporuje presadzovanie princípov participatívneho rozpočtovania a vzdelávania mladých ľudí v oblasti aktívneho občianstva a participácie na veciach verejných, šestnástka župných stredných škôl. Záujem zapojiť sa do pilotného ročníka unikátneho projektu prejavilo takmer 30 škôl vrátane gymnázií, stredných odborných, priemyselných i umeleckých škôl. „Každá škola úspešná vo výzve dostane objem financií vo výške 1000 eur, o ktorých využití budú spolu rozhodovať študenti. Cieľom je zapojiť ich priamo do procesu a zvýšiť ich dôveru vo verejné inštitúcie. A to najmä vďaka tomu, že projekt, ktorý navrhnú a získa dostatočnú podporu, sa v konečnom dôsledku aj zrealizuje. Trenčiansky samosprávny kraj na tento účel zo svojho rozpočtu vyčlenil 16 tis. eur,“ povedala Dana Gavalierová z Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK, ktorá je zároveň koordinátorkou projektu za TSK.

Zástupcovia šestnástich škôl, ktoré ako prvé zareagovali na výzvu uverejnenú na webovom sídle TSK, podstúpili školenie pod vedením odborných zamestnancov USV ROS, a to v dvoch skupinách. Prvých 9 z nich si metodiku a vzdelávacie materiály, s ktorými budú pracovať, osvojili ešte v minulom týždni. Zvyšných 7 poslalo svojich školských koordinátorov spolu s riaditeľmi a študentmi načerpať dôležité informácie i praktické skúsenosti na župný úrad v stredu 5. decembra 2018. „Študenti sami prišli s iniciatívou, že by chceli niečo zveľadiť na našej škole. Keď prišla výzva TSK, ihneď sme sa do nej zapojili. Vďaka tomu, že sme boli úspešní, sa podarilo všetky záujmy skĺbiť a spoločne môžeme vytvoriť niečo nádherné a pritom sa naučiť nové veci prospešné aj pre našich študentov,“ povedala Alena Straňáková zo Strednej umeleckej školy Trenčín.

Školenie interaktívnou formou

Školenie koordinátorov a riaditeľov škôl je súčasťou prípravnej fázy projektu, na ktorú majú školy i samotní školitelia čas do konca roka 2018. Ako správne zaviesť tému participácie do vyučovania a zadefinovať podmienky na spustenie participatívnych rozpočtov v prostredí vlastnej školy, sa prišli naučiť zástupcovia zo Strednej odbornej školy Púchov, Gymnázia z Dubnice nad Váhom, Strednej umeleckej školy Trenčín, Strednej odbornej školy Pruské a Strednej odbornej školy Dubnica nad Váhom, Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského z Prievidze a Strednej priemyselnej školy Nové Mesto nad Váhom. „Koordinátori sa prostredníctvom školenia naučia, aké fázy bude mať celý proces participatívneho rozpočtovania na ich škole, zoznámia sa s elektronickou aplikáciou, ktorá bude ich najlepšou pomôckou počas celého procesu a v praxi si vyskúšajú aj spoločenskú hru o participatívnom rozpočte. Tá bude tiež súčasťou edukačného procesu na školách,“ vysvetlila garantka projektu Barbara Gindlová z Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Spoločenská hra Nie je mesto ako mesto z dielne ÚSV ROS, elektronická aplikácia a riešenie simulovaných situácií, s ktorými by počas zavádzania participatívnych rozpočtov mohli prísť do kontaktu. To všetko dostali školy ako výbavu na ich cestu k participácii. Veľa teoretických vedomostí, no najmä praktických skúseností v niekoľkých tematických blokoch, ktoré pedagógom pomôžu jednoducho vysvetliť študentom princíp participácie v praxi. „Spoločenská hra simuluje zábavnou formou celý proces participatívneho rozpočtu a to, akým spôsobom rozhodujú občania o využití finančných prostriedkov v meste. Cieľom je naučiť študentov, ako celý mechanizmus funguje a ukázať im, že sa do tohto procesu môžu zapojiť aj s vlastnými nápadmi a riešeniami toho, čo ich trápi a čo by chceli na svojej škole zmeniť,“ vysvetlila Alexandra Hrabinová z Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá je zároveň spoluautorkou hry.

Na prípravnú fázu, ktorú uzatvorí plánovanie procesu participatívneho rozpočtovania v rámci jednotlivých škôl, nadviaže začiatkom roka 2019 fáza teoretická. V nej budú do výučby zapracované metodiká i samotná spoločenská hra, ktoré uľahčia zavedenie participatívnych rozpočtov do života školy v mesiacoch marec a apríl. Školy čaká zber nápadov, príprava projektov, hlasovanie a v konečnom dôsledku aj samotná realizácia projektov v časovom rozmedzí do konca školského roka 2018/2019.  

autor: lk
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK