Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prehľad očakávaných udalostí v 11. týždni

Prehľad kultúrno-spoločenských udalostí očakávaných v 11. týždni roku 2018.

Pondelok, 12. marec 2018

V pondelok 12. marca 2018 sa o 9.00 h v zasadacej miestnosti č. 823 na 8. poschodí Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región. Súčasťou programu je voľba orgánov valného zhromaždenia, schvaľovanie plánu aktivít a mediálneho plánu KOCR Trenčín región na rok 2018.

Zasadnutie Rady predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK sa k príprave V. zasadnutia Zastupiteľstva TSK bude konať v pondelok 12. marca 2018 o 13.00 h v sídle Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne.

V pondelok 12. marca 2018 sa o 17.00 h v priestoroch učebne Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bude konať pravidelné stretnutie pre začínajúcich a pokročilých fotografov FOTO KLUB. Tentokrát pod vedením lektora Karola Kobella na tému Makro v dielni.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva na netradičnú talk show Muži v galérii, ktorá sa uskutoční v priestoroch galérie na Palackého ulici v Trenčíne v pondelok 12. marca 2018 o 18.00 h. Zaujímavé príbehy porozprávajú hlavní hostia podujatia Milo Kráľ a Marek Geišberg, doplnené budú aj o hudobné vystúpenia. Galéria podujatie pripravila pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

Pre žiakov základných aj študentov stredných škôl pripravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja rozprávanie s obrazovou prezentáciou Zbohom zima, vitaj jar! , ktoré návštevníkom názorne priblíži jarné zvyky našich predkov. Nebude chýbať vynášanie Moreny, tradície Veľkej noci či zvyky späté s dňom Juraja, všetky s dôrazom na región hornej Nitry. Dozvedieť sa viac o zvykoch našich predkov môžu žiaci a študenti počas pracovných hodín múzea od 12. do 16. marca 2018 pod vedením múzejného lektora.

Utorok, 13. marec 2018

Na utorok 13. marca 2018 pripravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pokračovanie cyklu cestovateľských rozprávaní Za poznaním sveta s tradičným začiatkom o 17.00 h. Tentokrát sa návštevníci múzea vďaka rozprávaniu cestovateliek Martiny Illovej a Eleonóry Kováčikovej dostanú do magického Tibetu. Autentickosť rozprávania doplnia aj fotografie z cesty z putovania cez posvätné miesta, starobylé chrámy a divokú krajinu.

Streda, 14. marec 2018

Základná škola Myjava pozýva v stredu 14. marca 2018 o 10.00 h do Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave, kde sa bude pri príležitosti 50. výročia otvorenia 1. ZDŠ Myjava konať slávnostná akadémia.

Pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa v stredu 14. marca 2018 o 10.00 h v priestoroch spoločenskej miestnosti knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, bude konať prednáška historika, spisovateľa, vysokoškolského pedagóga a riaditeľa historického ústavu Matice slovenskej Ivana Mrvu. Na príprave podujatia s názvom 25 rokov samostatnosti sa podieľal aj Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne a Krajská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne.

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva tiež na besedu s bývalým rozhlasovým moderátorom a hercom Jánom „Johny“ Peťkom spojenú s prezentáciou jeho autobiografie s názvom Démon chlast I. v stredu 14. marca 2018 o 16.30 h do priestorov spoločenskej miestnosti knižnice na Hasičskej ulici v Trenčíne.

Štvrtok, 15. marec 2018

Vo štvrtok 15. marca 2018 sa o 9.00 h v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi na Záhradníckej ulici bude konať regionálna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti s názvom Rozprávkové javisko 2018. Podujatie pripravilo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Prievidzi.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pripravilo pre milovníkov umenia soirée pod názvom Farby v duši k pomaly dozrievajúcim dňom výstavy Marca Chagalla - Očakávanie zázraku. Vo štvrtok 15. marca 2018 o 17.00 h je pripravený lyrický večer, ktorý vzdá hold jednej z najväčších osobností umenia našej doby a priblíži životný príbeh autora. Umelecký večer umocnia tóny francúzskeho šansónu, poézia inšpirovaná autorom či diskusia o umení.

Piatok, 16. marec 2018

V piatok 16. marca 2018 o 11.00 h bude Strednej odbornej škole Partizánske slávnostne odovzdaný certifikát pre zapožičanie čestného názvu Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske pri príležitosti výročnej schôdze Klubu absolventov Baťovej školy práce. Slávnostný akt sa uskutoční v priestoroch školy na Námestí SNP v Partizánskom.

Zariadenie pre seniorov Sýkorka v Dolných Vesteniciach pozýva v piatok 16. marca 2018 o 12.00 h do svojich priestorov na Záhumenskej ulici v Dolných Vesteniciach, kde bude slávnostne zahájená činnosť zariadenia.

Organizácia ZelenáZeleni, Občianske združenie Hrad-Savín, Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozývajú v piatok 16. marca 2018 o 16.30 h do priestorov RKC na Záhradníckej ulici v Prievidzi na prednášku a diskusiu o živote stromov s názvom Stromy v meste. Prednáška bude venovaná problematike životného cyklu stromov a ich ochrane v mestskom prostredí. Viac informácií na www.rkcpd.sk.

Sobota, 17. marec 2018

V termíne 17. a 18. marca 2018 sa bude konať v poradí 7. ročník podujatia Letecká stovka, so štartom v sobotu 17. marca 2018 o 6.00 h z parkoviska pred telocvičňou „Sokolovňa“ v Trenčíne. Ultra trail a diaľkový pochod, ktorého trasa vedie pohoriami Považský Inovec a Strážovské vrchy organizuje Telovýchovná jednota Letecké opravovne Trenčín. Konať sa bude pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.

Nedeľa, 18. marec 2018

Dom Matice slovenskej v Prievidzi a Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi pozývajú na slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka fotografickej súťaže a vernisáž fotografií horná Nitra mojimi očami v nedeľu 18. marca 2018 o 16.00 h do priestorov obchodného centra Korzo v Prievidzi. Hudobným hosťom bude skupina Webers. Výstava fotografií potrvá až do 30. apríla 2018.

Pripomíname aj kultúrno-spoločenské podujatia, výstavy a výstavky, ktoré prebiehajú v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi pozýva na výstavu obrazov insitných maliarov zo Srbska Juraja Lavroša a Vladimíra Galasa s názvom Domov do priestorov centra na Záhradníckej ulici v Prievidzi. Autori žijú a tvoria v dedinke Padina spadajúcej pod obec Kovačica v srbskej Vojvodine. Názov odkazuje na významné výročia, ktoré si v roku 2018 na Slovensku pripomíname – viac ako 200 rokov od začiatkov osídľovania Dolnej zeme a 70 rokov od návratu dolnozemských Slovákov do vlasti svojich predkov. Výstavu si môžu návštevníci pozrieť až do 16. marca 2018.

Vo výstavnom programe Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na rok 2018 dostala priestor aj výstava pozostávajúca z originálnych litografií knižných ilustrácií Marca Chagalla, predstaviteľa svetovej avantgardy. Exponáty pochádzajú od súkromného zberateľa a spravuje ich agentúra Art Expo International. Knižné ilustrácie sú témou výstavy Marc Chagall: Očakávanie zázraku, ktorá je pre verejnosť prístupná od soboty 20. januára do nedele 18. marca 2018.

V priestoroch Posádkového klubu v Trenčíne je nainštalovaná výstava 1. československého armádneho zboru v bojoch za oslobodenie Československa 1944-1945. Autorom výstavy je významný vojenský historik J. Bystrický. Návštevníci si ju môžu pozrieť počas pracovných dní od 8.00 h do 16.00 h až do 29. marca 2018. Organizátorom podujatia je Klub vojenskej histórie protifašistického odboja – Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín a Posádkový klub Trenčín.

V priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského si návštevníci môžu pozrieť výstavu Zoltána Agócsa, ktorý sa venuje prevažne maľbe, kresbe, grafike a vytváraniu malých priestorových maliarskych objektov a scénografických prostredí. Výstava Domček z karát predstavuje skrz výber zrelších nepozmenených obrazov vstup k tým aktuálnym. Témou výstavy je gesto ľudskej ruky, oka a mysle voľne manipulúcej s pozbieranou skutočnosťou. Návštevníkom bude výstava sprístupnená do 1. apríla 2018.

Vo výstavných priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského (GMAB) v Trenčíne je nainštalovaná výstava s názvom Žena, Ulica, Dlaň, Kosť – Ženy v zbierkovom fonde GMAB. Kurátorkou výstavy je Radka Nedomová, návštevníci si výstavu môžu pozrieť až do 29. apríla 2018.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne pozýva na výstavu „Čaro modrotlače“ do priestorov vlastivedného múzea v budove Strednej priemyselnej školy na Ulici slovenských partizánov v Považskej Bystrici. Výstava približuje tradičnú techniku farbenia látok modrotlačou, ktorá sa rozšírila na Slovensku v priebehu 18. – 19. storočia. Modrotlač prenikla do ľudového odievania, dekoratívnych častí, ale aj bytového textilu. Výstava potrvá do 27. júla 2018.

Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici pozýva na výstavu retro hračiek s názvom Hračky minulosti do priestorov kasárne Trenčianskeho hradu. Výstava ponúka rôznorodú ukážku veľkého množstva hračiek – od tradičných ľudových až po retro hračky. Samostatný kútik je venovaný detským kočíkom či prenosnému bábkovému divadlu skriňového typu, predstavujúce ďalší zaujímavý kúsok zo zbierkového fondu múzea. Pre malých i veľkých návštevníkov bude výstava sprístupnená od štvrtka 1. marca až do 13. mája 2018.

autor: lk
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK