Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

O krajské štipendium sa môžu uchádzať aj budúci poľnohospodári

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri TSK pridala učebný odbor Poľnohospodár – mechanizácia do zoznamu odborov, ktoré župa podporí štipendiom.

Krajské štipendium pre nedostatkové odbory na trhu práce zaviedla župa premiérovo v školskom roku 2022/2023, odmenu za dobrý prospech a dochádzku dostanú žiaci po polročnom vysvedčení. „Nový odbor sme pridali do zoznamu nedostatkových odborov, žiakom ktorých bude poskytované krajské štipendium od 1.9.2023, na základe potrieb trhu práce a vysokého nedostatku pracovníkov v poľnohospodárstve,“ vysvetlil Richard Hančin, vedúci Odboru školstva a kultúry TSK. Návrh schválila Krajská rada OVP pri TSK na svojom 34. zasadnutí spolu s metodickým usmernením poskytovania krajského štipendia. Spomínaný trojročný učebný odbor ponúka jediná župná poľnohospodárska škola – Stredná odborná škola Pruské.

Na pondelkovom zasadnutí schválili členovia rady aj návrh na určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia pre stredné školy na území kraja pre nasledujúci školský rok. Očakávaný počet prvákov na území kraja je na základe údajov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR až 4354. Do stredoškolských lavíc by tak v septembri 2023 mohlo zasadnúť až o 216 prvákov viac ako tento školský rok.  

autor: sg
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK