Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konania

Zápisnica - Asistent finančného manažéra PDF 923,3 kB

Zápisnica - Finančný manažér v rámci projektu Podpora zamestnatel'nosti V regióne horná Nitra PDF 888,3 kB

Zápisnica - Referent oddelenia investícií (zastupovanie počas NED, RD) TSK PDF 812,63 kB

Zápisnica - Referent oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly PDF 874,91 kB

Zápisnica - Vedúci(a) oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu PDF 874,57 kB

Zápisnica - Analytik regionálnych dát PDF 806,75 kB

Zápisnica - Analytik útvaru Hodnoty za Peniaze PDF 1013,15 kB

Zápisnica - Odborný pracovník pre evaluáciu projektu (Dohoda o vykonaní práce) PDF 819,88 kB

Zápisnica - Referent oddelenia investícií zastupovanie počas MD, RD (09-2022) PDF 811,85 kB

Zápisnica - referent oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností (na dobu určitú - zastupovanie počas MD a RD) 10-2022 PDF 1020,34 kB

Zápisnica - Referent oddelenia investícií zastupovanie počas MD, RD (06-2022) PDF 838,02 kB

Zápisnica - referent oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností (na dobu určitú - zastupovanie počas MD a RD) PDF 1,02 MB

Zápisnica - Riaditeľ/ka/ Správy ciest TSK PDF 371,54 kB

Zápisnica - Riaditeľ/ka/ Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach PDF 400,23 kB

Zápisnica - Riaditeľ/ka/ Nemocnica s poliklinikou Myjava PDF 364,87 kB

Zápisnica - Analytik útvaru Hodnoty za peniaze PDF 913,05 kB

Zápisnica - Projektový manažér odd. implementácie projektov SO pre IROP PDF 1,19 MB

Zápisnica - Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania (zastupovanie počas MD a RD) 06-2022 PDF 805,94 kB

Zápisnica - Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania (zastupovanie počas PN, MD a RD) PDF 1,01 MB

Zápisnica - Ref. oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly PDF 1,02 MB

Zápisnica - Riaditeľa/ky/ Centra sociálnych služieb – Chmelinec Púchov PDF 1,08 MB

Zápisnica - Odborný pracovník pre evaluáciu projektu PDF 793,79 kB

Zápisnica - Referent oddelenia investícií zastupovanie počas MD, RD PDF 764,87 kB

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra (feb 2022) PDF 1,06 MB

Zápisnica - Referent oddelenia investícií PDF 796,34 kB

Zápisnica - Koordinátor participácie PDF 1,73 MB

Zápisnica - Referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov PDF 837,92 kB

Zápisnica z interného vk - Vedúci/a oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov PDF 800,29 kB

Zápisnica z interného vk - Vedúci/a oddelenia životného prostredia a územného plánovania PDF 796,98 kB

Zápisnica - Referent oddelenia životného prostredia a územného plánovania - GIS PDF 1,09 MB

Zápisnica - Riaditeľa/ky/ Škola umeleckého priemyslu Trenčín PDF 53,39 kB

Zápisnica - Referent oddelenia informatiky PDF 833,37 kB

Zápisnica - Projektový manažér Oddelenia implementácie projektov SORO PDF 856,81 kB

Zápisnica - Referent oddelenia životného prostredia a územného plánovania TSK PDF 884,59 kB

Zápisnica - Referent oddelenia investícií PDF 805,56 kB

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 1,02 MB

Zápisnica - Riaditeľa/ky/ Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi PDF 1,18 MB

Zápisnica - Odborný pracovník pre evaluáciu projektu (dohoda) PDF 827,72 kB

Zápisnica - Referent odd. kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly PDF 1,08 MB

Zápisnica - Referent oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností PDF 1,02 MB

Zápisnica - Referent oddelenia verejnej dopravy TSK (9-2021) PDF 1,11 MB

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 1,03 MB

Zápisnica - Odborný pracovník pre evaluáciu projektu PDF 802,64 kB

Zápisnica - Odborný pracovník pre evaluáciu projektu (3 miesta) PDF 832,87 kB

Zápisnica - Vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu PDF 857,15 kB

Zápisnica - Referent oddelenia správy a riadenia škôl a školských zariadení PDF 882,34 kB

Zápisnica - Lekár Trenčianskeho samosprávneho kraja (5-2021) PDF 827,85 kB

Zápisnica - Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK PDF 880,04 kB

Zápisnica - Odborný pracovník pre evaluáciu projektu PDF 813,45 kB

Zápisnica - Referent oddelenia investícií – ekonóm PDF 869,69 kB

Zápisnica - Referent oddelenia verejnej dopravy TSK (5-2021) PDF 1,11 MB

Zápisnica - Referent odboru dopravy – cyklokoordinátor PDF 824,45 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK PDF 332,37 kB

Lekár Trenčianskeho samosprávneho kraja (5-2021) PDF 326,85 kB

Zápisnica - Lekár Trenčianskeho samosprávneho kraja PDF 831,61 kB

Referent oddelenia investícií – ekonóm PDF 304,69 kB

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra (2 miesta) - 4-2021 PDF 1,15 MB

Referent oddelenia verejnej dopravy TSK (5-2021) PDF 307,5 kB

Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra (3 miesta) 5-2021 PDF 376,26 kB

Zápisnica - Referent oddelenia kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností TSK (4-2021) PDF 1,1 MB

Zápisnica - Referent oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly TSK (4-2021) PDF 1,1 MB

Zápisnica - Vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu (5-2021) PDF 852,21 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ SPŠ Dubnica nad Váhom PDF 229,4 kB

Referent odboru dopravy – cyklokoordinátor PDF 308,36 kB

Zápisnica - Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK (3-2021) PDF 965,1 kB

Zápisnica - Manažér pre Value for Money (2 miesta) 05-2020 PDF 968,7 kB

Vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu (5-2021) PDF 310,65 kB

Zápisnica - Manažér pre Value for Money (03-2021) PDF 1013,9 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky Gymnázia Púchov PDF 230,38 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SOŠ Prievidza PDF 229,37 kB

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra (2 miesta) - 03-2021 PDF 1,01 MB

Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra (2 miesta) - 4-2021 PDF 377,15 kB

Lekár Trenčianskeho samosprávneho kraja PDF 326,51 kB

Referent oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly TSK (4-2021) PDF 310,67 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK (3-2021) PDF 332,96 kB

Referent oddelenia kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností TSK (4-2021) PDF 311 kB

Zápisnica - Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie (3-2021) PDF 1,02 MB

Zápisnica - Referent oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly TSK (01-2021) PDF 1,1 MB

Zápisnica - Referent oddelenia kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností TSK (01-2021) PDF 1,11 MB

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra (12-2020) PDF 1,06 MB

Zápisnica - Manažér pre Value for Money (12-2020) PDF 1,01 MB

Zápisnica - Referent oddelenia verejnej dopravy TSK (01-2021) PDF 1,13 MB

Zápisnica - Manažér procesu projektového riadenia (11-2020) PDF 996,29 kB

Zápisnica - Referent oddelenia životného prostredia a územného plánovania (9-2020) PDF 1,05 MB

Zápisnica - Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie (11-2020) PDF 113,6 kB

Manažér pre Value for Money (03-2021) PDF 376,26 kB

Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra (2 miesta) - 03-2021 PDF 376,95 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie PDF 339,44 kB

Odborný pracovník pre evaluáciu projektu PDF 417,63 kB

Referent oddelenia kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností TSK (01-2021) PDF 313,27 kB

Referent oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly TSK (01-2021) PDF 312,69 kB

Referent oddelenia verejnej dopravy TSK (01-2021) PDF 309,81 kB

Zápisnica - Referent oddelenia sociálnej pomoci PDF 2,48 MB

Zápisnica - Referent oddelenia investícií TSK PDF 2,32 MB

Manažér pre Value for Money (12-2020) PDF 375,84 kB

Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra (12-2020) PDF 375,89 kB

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 1,22 MB

Referent oddelenia životného prostredia a územného plánovania TSK (12-2020) PDF 304,62 kB

Zápisnica - Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov SO pre IROP (10-2020) PDF 849,89 kB

Zápisnica - Administrátor dopravného modelu (10-2020) PDF 1,13 MB

Zápisnica - upratovačka TSK PDF 756,77 kB

Manažér procesu projektového riadenia PDF 374,57 kB

Upratovačka TSK PDF 223,69 kB

Referent oddelenia investícií TSK PDF 205,22 kB

Administrátor dopravného modelu (10-2020) PDF 372,94 kB

Zápisnica - Administrator dopravneho modelu PDF 1,01 MB

Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov SO pre IROP (10-2020) PDF 374,97 kB

Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 376,38 kB

Zápisnica - Vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu PDF 753,82 kB

Zápisnica - Manažér pre Value for Money (8-2020) PDF 1021,46 kB

Zápisnica - Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy PDF 1,01 MB

Zápisnica - Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 972,86 kB

Zápisnica - Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 972,86 kB

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 1,01 MB

Zápisnica - Manažér procesu projektového riadenia PDF 985,2 kB

Zápisnica - Analytik regionálnych dát (8-2020) PDF 1020,54 kB

Zápisnica - Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov SO pre IROP PDF 816,5 kB

Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov SO pre IROP PDF 376,32 kB

Zápisnica - Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie PDF 1011,56 kB

Manažér pre Value for Money (8-2020) PDF 375,6 kB

Analytik regionálnych dát (8-2020) PDF 373,82 kB

Administrator dopravneho modelu (8-2020) PDF 373,54 kB

Zápisnica - Analytik regionálnych dát - 2 miesta - opakované PDF 1,01 MB

Zápisnica - Administrátor dopravného modelu - opakované PDF 1,01 MB

Zápisnica - Manažér pre Value for Money - opakované PDF 1,01 MB

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 931,99 kB

Zápisnica - Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy (2 miesta) PDF 947,81 kB

Manažér procesu projektového riadenia PDF 232,85 kB

Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 244 kB

Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 242,95 kB

Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy PDF 234,93 kB

Vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu PDF 309,28 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky OA P. Bystrica PDF 229,76 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SZŠ Prievidza PDF 229,12 kB

Z TSK vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra TSK na deň 28.9.2020 PDF 611,27 kB

Zápisnica - Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania TSK (zastupovanie počas MD a RD) - opakované PDF 884,05 kB

Zápisnica - Referent oddelenia sociálnej pomoci (zastupovanie počas MD a RD) PDF 1008,1 kB

Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov SO pre IROP PDF 375,58 kB

Zápisnica - Referent oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu PDF 767,27 kB

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra - opakované PDF 1,18 MB

Administrator dopravneho modelu - opakovane - zápisnica PDF 1005,11 kB

Analytik regionálnych dát (2 miesta) - opakovane - zápisnica PDF 374,81 kB

Manažér pre Value for Money - opakované PDF 375,85 kB

Administrátor dopravného modelu - opakované PDF 373,49 kB

Analytik regionálnych dát - 2 miesta - opakované PDF 374,81 kB

Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 377,58 kB

Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy (2 miesta) PDF 375,03 kB

Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 377,01 kB

Zápisnica - Manažér procesu projektového riadenia (5-2020) PDF 973,11 kB

Manažér pre Value for Money (2 miesta) - zápisnica PDF 832,59 kB

Manažér kvality ovzdušia - zápisnica PDF 833,89 kB

Asistent projektového manažéra - zápisnica PDF 1,06 MB

Referent oddelenia sociálnej pomoci (zastupovanie počas MD a RD) PDF 229,04 kB

Analytik regionálnych dát (2 miesta) - zápisnica PDF 974,13 kB

Tútor - zápisnica PDF 1,22 MB

Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov SO pre IROP - zápisnica PDF 817,58 kB

Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra - zápisnica PDF 847,34 kB

Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra (7 miest) - zápisnica PDF 1,15 MB

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania TSK (zastupovanie počas MD a RD) - zápisnica PDF 724 kB

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania TSK (zastupovanie počas MD a RD) - opakované PDF 366,08 kB

Finančný manažér - zápisnica PDF 1 MB

Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy - zápisnica PDF 803,97 kB

Asistent finančného manažéra - zápisnica PDF 764,13 kB

Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov SO pre IROP PDF 376,26 kB

Referent oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu PDF 352,76 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie - zastupovanie MD a RD PDF 309,48 kB

Referent oddelenia informatiky - zápisnica PDF 904,99 kB

Manažér pre Value for Money (2 miesta) PDF 376,08 kB

Manažér procesu projektového riadenia PDF 373,98 kB

Administrátor dopravného modelu PDF 373,88 kB

Analytik regionálnych dát PDF 375,31 kB

Referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov - zápisnica PDF 1,06 MB

Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra - opakované PDF 376,42 kB

Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra - opakované PDF 377,18 kB

Zápisnica - Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 893,95 kB

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania TSK (zastupovanie počas MD a RD) PDF 446,89 kB

Manažér kontroly verejného obstarávania Odd. implementácie projektov SORO pre IROP PDF 376,26 kB

Analytik regionálnych dát PDF 379,15 kB

Asistent finančného manažéra PDF 379,68 kB

Referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov PDF 380,15 kB

Administrátor dopravného modelu PDF 377,27 kB

Finančný manažér 1 PDF 379,72 kB

Manažér procesu projektového riadenia PDF 377,88 kB

Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy PDF 378,93 kB

Manažér pre Value for Money PDF 379,79 kB

Manažér kvality ovzdušia PDF 386,2 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky OA Považská Bystrica PDF 233,18 kB

Tútor PDF 379,52 kB

Asistent projektového manažéra PDF 379,71 kB

Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 377,01 kB

Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra PDF 381,91 kB

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania TSK - zápisnica PDF 53,93 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SZŠ Prievidza PDF 232,45 kB

Referent oddelenia informatiky PDF 311,73 kB

Manažér kontroly VO odd. implementácie projektov SO pre IROP - zápisnica PDF 383,97 kB

Referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva TSK - zápisnica PDF 52,27 kB

Referent odboru dopravy - zápisnica PDF 54,41 kB

Zápisnica - Projektový manažér oddelenia implementácie projektov SO pre IROP PDF 834,25 kB

Projektový manažér Oddelenia implementácie projektov SO pre IROP PDF 310,46 kB

Údržbár - strážnik TSK - zápisnica PDF 55,75 kB

Referent odd. správy a riadenia škôl a školských zariadení - zápisnica PDF 55,04 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SOŠ Prievidza PDF 232,54 kB

Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov SO IROP PDF 382,44 kB

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania TSK PDF 310,92 kB

Projektový manažér Oddelenia implementácie projektov SO pre IROP - zápisnica PDF 569,84 kB

Referent odboru dopravy PDF 206,54 kB

Referent odboru dopravy - zápisnica PDF 217,85 kB

Referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva TSK PDF 311,83 kB

Referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva TSK - zápisnica PDF 393,42 kB

Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov - zápisnica PDF 304,8 kB

Referent oddelenia správy a riadenia škôl a školských zariadení PDF 309,36 kB

Manažér kontroly VO odd. implementácie projektov SO pre IROP PDF 537,64 kB

Projektový manažér Oddelenia implementácie projektov SO pre IROP PDF 423,61 kB

Údržbár - strážnik TSK PDF 309,46 kB

Referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva TSK

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SZŠ Prievidza PDF 232,47 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky Spojená škola Púchov PDF 318,63 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SOŠ Nováky PDF 232,5 kB

Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov PDF 508,04 kB

Referent odboru dopravy PDF 309,19 kB

Projektový manažér Oddelenia implementácie projektov SO pre IROP PDF 311,06 kB

Referent oddelenia sociálnej pomoci TSK - zápisnica PDF 200,54 kB

Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku - zápisnica PDF 586,49 kB

Pracovník Informačno-poradenského centra - zápisnica PDF 395,52 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK - zápisnica PDF 398,66 kB

Manažér kontroly VO odd. implementácie projektov SO pre IROP PDF 429,98 kB

Referent oddelenia sociálnej pomoci TSK PDF 332,19 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SOS Pruské - príloha č. 1 RTF 89,42 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SOS Pruské PDF 233,43 kB

Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku PDF 424,33 kB

Pracovník Informačno-poradenského centra PDF 251,09 kB

Referent odd. stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov - zápisnica PDF 263,7 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK PDF 335,61 kB

Referent oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia – mzdový účtovník, personalista - zápisnica PDF 267,45 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK - zápisnica PDF 263,68 kB

Referent oddelenia sociálnej pomoci - zápisnica PDF 261,13 kB

Referent odd. stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov PDF 312,75 kB

Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku - zápisnica PDF 263,81 kB

Referent oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia – mzdový účtovník, personalista PDF 315,01 kB

Referent odboru dopravy - zápisnica PDF 263,56 kB

Referent oddelenia sociálnej pomoci TSK PDF 334,35 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK PDF 335,24 kB

Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku PDF 307,99 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky KCVČ Trenčín PDF 232,05 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK - zápisnica PDF 266,06 kB

Referent odboru dopravy - cyklokoordinator TSK - zápisnica PDF 263,57 kB

Referent odboru dopravy PDF 308,13 kB

Referent odboru dopravy - cyklokoordinator TSK PDF 207,97 kB

Referent odd. stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov - zápisnica PDF 220,03 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SZŠ Trenčín PDF 232,67 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SZŠ Považská Bystrica PDF 233,24 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SPŠ stavebná Trenčín PDF 232,76 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SPŠ Považská Bystrica PDF 233,53 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SOŠ Dubnica n/V PDF 232,63 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SOŠ Trenčín PDF 232,58 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky KCVČ PDF 232,45 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky Gymnázium Trenčín PDF 233,13 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky Gymnázium Považská Bystrica PDF 233,7 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky Gymnázium Bánovce n/B PDF 233,16 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK PDF 337,36 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SŠŠ Trenčín PDF 232,35 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto n/V PDF 232,64 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SOŠ strojnícka Bánovce n/B PDF 233,55 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky SOŠ obchodu a služieb Púchov PDF 232,94 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky Obchodná akadémia Trenčín PDF 232,15 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky Obchodná akadémia Prievidza PDF 232,5 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky Gymnázium Nové Mesto n/V PDF 235,43 kB

Referent odd. rozpočtu a účtovníctva TSK - zápisnica PDF 390,96 kB

Referent odd. rozpočtu a účtovníctva TSK - komisia PDF 282,66 kB

Referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov PDF 120,84 kB

Referent odd. rozpočtu a účtovníctva TSK PDF 311,09 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK - zápisnica PDF 219,2 kB

Referent odd. investícií, životného prostredia a územného plánovania TSK - zápisnica PDF 218,28 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK PDF 228,12 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta Informátor - recepčný PDF 218,74 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach PDF 245,89 kB

Referent odd. investícií, životného prostredia a územného plánovania TSK PDF 197,16 kB

Projektový manažér Oddelenia implementácie projektov SO pre IROP PDF 237,47 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky CSS Lúč PDF 203,1 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky CSS Lipa PDF 203,2 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky CSS Lipovec PDF 203,7 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky CSS Domov Javorina PDF 202,66 kB

Referent odd. investícií, životného prostredia a územného plánovania TSK PDF 197,17 kB

Referent oddelenia sociálnej pomoci TSK PDF 199,8 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky NsP Myjava PDF 200,84 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky NsP Považská Bystrica PDF 201,57 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľa/ky NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach PDF 205,95 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky Bánovce n/B PDF 158,34 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK PDF 217,41 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky SOŠ obchodu a služieb Prievidza PDF 158,45 kB

Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania PDF 197,16 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky SPŠ Dubnica n/V PDF 158,1 kB

Referent odd. investícií, životného prostredia a územného plánovania - územného plánovania PDF 152,24 kB

Referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva - metodik TSK PDF 153,05 kB

Referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva PDF 153,83 kB

Referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva PDF 153,5 kB

Referent odboru dopravy – cyklokoordinátor PDF 151,22 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou PDF 158,35 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky Gymnázium Myjava PDF 158,11 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky SOŠ Handlová PDF 159,54 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky Gymnázium Dubnica nad Váhom PDF 158,79 kB

Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania PDF 152,04 kB

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľa telesnej výchovy a anglického jazyka pre sekundárne vzdelávanie Európskych škôl na školský rok 2018/2019, od 1. septembra 2018 PDF 129,21 kB

Referent oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia – mzdový účtovník, personalista PDF 149,84 kB

Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania PDF 157,83 kB

Referent oddelenia správy a riadenia škôl a školských zariadení TSK PDF 150,33 kB

Vedúci odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK PDF 161,89 kB

Vedúci odboru SO pre IROP PDF 198,07 kB

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania TSK PDF 148,13 kB

Vedúci odboru regionálneho rozvoja TSK PDF 197,71 kB

Vedúci kancelárie predsedu TSK PDF 147,8 kB

Pracovník Informačno-poradenského centra PDF 197,58 kB

Referent odboru dopravy – cyklokoordinátor TSK PDF 150,89 kB

Referent oddelenia školstva, mládeže a športu TSK PDF 148,63 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK PDF 151,61 kB

Sestra Trenčianskeho samosprávneho kraja PDF 160,44 kB

Lekár Trenčianskeho samosprávneho kraja PDF 160,61 kB

Farmaceut Trenčianskeho samosprávneho kraja PDF 160,45 kB

Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK PDF 149,71 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky Gymnázium Prievidza PDF 158,58 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky SOŠ obchodu a služieb Trenčín PDF 158,74 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky SOŠ Považská Bystrica PDF 158,97 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky SOŠ strojnícka Považská Bystrica PDF 158,33 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky SŠ Nováky PDF 158,32 kB

Výberové konanie TSK na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky SOŠ Stará Turá PDF 157,95 kB

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania – administratívny pracovník PDF 152,27 kB

Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku TSK PDF 151,91 kB

Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK PDF 149,68 kB

Vedúci(a) oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku TSK PDF 149,52 kB

Referent oddelenia školstva, mládeže a športu PDF 171,46 kB

Referent kontroly na Útvare hlavného kontrolóra TSK PDF 148,56 kB

Referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva - metodik TSK PDF 152,67 kB

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky SUŠ Trenčín PDF 158,12 kB

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky SPŠ Nové Mesto nad Váhom PDF 158,01 kB

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky SPŠ Myjava PDF 159,07 kB

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky SOŠ Partizánske PDF 158,02 kB

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky SOŠ Bánovce nad Bebravou PDF 158,39 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK PDF 153,28 kB

Strážnik – kurič PDF 149,58 kB

Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja PDF 149,25 kB

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania PDF 148,07 kB

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ (riaditeľka) Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne PDF 214,82 kB

Vedúci(a) oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK PDF 226,03 kB

Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK PDF 149,5 kB

Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku PDF 156,23 kB

Vedúci(a) oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku TSK PDF 149,07 kB

Pracovník Informačno-poradenského centra PDF 197,14 kB

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania PDF 147,69 kB

Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania PDF 149 kB

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ-a, -ky Gymnázium Púchov PDF 158,44 kB

Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov PDF 146,78 kB

Referent oddelenia sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja PDF 148,55 kB

Projektový manažér informačného centra Europe Direct Trenčín PDF 195,18 kB

Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania TSK PDF 148,98 kB

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK PDF 152,4 kB

Referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov – projektový manažér informačného centra Europe Direct Trenčín PDF 150,41 kB

II. Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania TSK PDF 147,99 kB

I. Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania TSK PDF 150,06 kB

Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov PDF 147,18 kB

Referent oddelenia vnútornej prevádzky správy registratúry a údržby majetku TSK PDF 150,56 kB

Referent odboru dopravy – cyklokoordinátor TSK PDF 150,12 kB

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania PDF 148,71 kB

Referent odboru dopravy PDF 148,96 kB

Lekár samosprávneho kraja PDF 164,28 kB

Farmaceut samosprávneho kraja PDF 207,67 kB

Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov PDF 158,32 kB

Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica PDF 158,71 kB

Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske PDF 158,47 kB

TSK - oddelenia školstva, mládeže a športu PDF 170,03 kB

Stredná odborná škola, Prievidza PDF 188,79 kB

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské PDF 158,96 kB

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza PDF 157,76 kB

Jazyková škola, Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín PDF 158,17 kB

Jazyková škola, Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín PDF 158,17 kB

Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom PDF 158,46 kB

Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica PDF 159,15 kB

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica PDF 159,15 kB

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava PDF 158,22 kB

Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, 911 67 Trenčín PDF 158,91 kB

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín PDF 158,65 kB

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza PDF 159,34 kB

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov PDF 158,75 kB

Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom PDF 158,94 kB

Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne PDF 158,6 kB

Športové gymnázium, Staničná 6, 911 05 Trenčín PDF 158,88 kB

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom PDF 158,83 kB

Stredná odborná škola, T. Vansovej 1054/45, 020 32 Púchov PDF 158,67 kB

Stredná odborná škola, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom PDF 158,73 kB

Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, 911 05 Trenčín PDF 158,86 kB

Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou PDF 159,38 kB

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza PDF 157,9 kB

Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín PDF 158,07 kB

Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín PDF 158,71 kB

Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava PDF 157,88 kB

Gymnázium, Jablonská 5, 907 01 Myjava PDF 158,03 kB

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom PDF 159,64 kB

Gymnázium, Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica PDF 159,63 kB

Gymnázium, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske PDF 159,91 kB

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, 911 35 Trenčín PDF 159,34 kB

Gymnázium Ivana Bellu, Novomeského 15, 972 51 Handlová PDF 159,65 kB

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou PDF 189,63 kB

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie 2014-15 PDF 161,53 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK