Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Štatistiky a iné ohlasovacie a spravodajské povinnosti

Zverejňovanie faktúr

Samospráva

Informácie o zverejňovaní faktúr.

Zverejňovanie vyhotovených objednávok tovarov, služieb a prác

Financie Samospráva

Informácie o zverejňovaní objednávok.

Zverejňovanie rozpočtu VÚC

Financie Samospráva

Základom finančného hospodárenia Trenčianského samosprávneho kraja je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov (záväzný v príslušnom rozpočtovom roku s výhľadom aj na obdobie ďalších dvoch rokov).

Zverejňovanie záverečného účtu VÚC

Samospráva Financie

Informácie o legislatívne platnom zverejnení zavŕšenia rozpočtového procesu, ktorý vyjadruje výsledky hospodárenia TSK.

Zverejňovanie zmlúv

Samospráva

Informácie o zverejňovaní zmlúv.

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Samospráva

Informácie o ktorých rozhodujú volení zástupcovia TSK.

Informovanie o organizačnej štruktúre úradu VÚC

Samospráva

Organizačná štruktúra ponúka prehľad organizačných útvarov (odborov a oddelení) vrátane pracovných pozícií a menného zoznamu zamestnancov Úradu TSK.

Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC

Samospráva

Informácia o mieste a postupe nakladania s majetkom TSK.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK