Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Hurbanom sme žili celý rok 2017

Hurbanom sme žili celý rok 2017

Odkaz Hurbana šírili po jeho smrti ďalej nielen jeho nasledovníci, deti, vnúčatá či pravnúčatá. V roku 2017 sa k nim pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana symbolicky pridali aj kultúrne inštitúcie a samosprávy. Nechýbal ani Trenčiansky samosprávny kraj (TSK).

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja si pri tejto príležitosti pripravili počas celého roka viac ako osemdesiatku aktivít a podujatí. Župa sa zapojila tiež a pravidelne v priebehu roka informovala o živote, diele a odkaze J. M. Hurbana. Počas Dňa otvorených dverí v pondelok 2. októbra 2017 dokonca pokrstila v prítomnosti živého Hurbana tematické pexeso, ktoré mohlo vzniknúť len vďaka originálnym obrázkom zapojených jednotlivcov či kolektívov, ktorí na tému Takto poznám J. M. Hurbana ja priniesli svoj pohľad na túto významnú osobnosť našich dejín.   

Celonárodná spomienka či poštová známka. Aj to sa spája s Hurbanovým rokom

Ako sme začali rok s Hurbanom? Začiatok roka patril úvodným lastovičkám o osobnosti Hurbana, o jeho živote, miestach spájaných s jeho životom a činnosťouknižným publikáciám o ňom. Jednotlivé správy postupne odkrývali viac o samotnej osobnosti prvého predsedu Slovenskej národnej rady. Najväčšou udalosťou v roku Hurbana boli celonárodné oslavy v Beckove, v rodisku Hurbana, ktoré si nenechali ujsť ani jeho pravnúčatá. Vzdať úctu jednému z kodifikátorov spisovnej slovenčiny prišlo do Beckova množstvo ľudí. Oslavy sa niesli nielen v znamení poklony tejto veľkej osobnosti Trenčianskeho kraja a pripomienky jeho večného odkazu A sláva národa hodná je obetí, ale aj predstavenia novej poštovej známky, o ktorej vydanie sa pri príležitosti 200. výročia narodenia Hurbana zaslúžila Slovenská pošta.

Zásluhy mu nikto nezoberie

Prostredníctvom tlačových správ TSK priebežne približoval aj rodinný život Hurbana. So svojou manželkou, ochotníckou herečkou, Aničkou Jurkovičovou mali spolu 9 detí, z nich sa do slovenskej histórie asi najvýraznejšie zapísal najstarší syn Hurbanovcov, Svetozár Hurban Vajanský.

V lete 2017 sme si pripomenuli 174 rokov od kodifikácie spisovnej slovenčiny na Hurbanovej fare v Hlbokom, ktorá nepochybne patrí k najväčším zásluhám Hurbana. Okrem uzákonenia štúrovskej slovenčiny mu na účet môžeme pripísať množstvo záslužných činov. K nim sa bezpochyby ráta zakladanie nedeľných škôl, ktoré medzi ľudom šírili osvetu i vzdelanosť a chopili sa organizácie vtedy pre ľudí nevšedného zážitku – divadelného predstavenia. Nemenej dôležité bolo pre Hurbana a štúrovcov aj zakladanie spolkov miernosti, ktoré bojovali proti alkoholu. Počas revolúcie 1848 sa sformovala prvá Slovenská národná rada. Na čelo prvého národného reprezentačného politického orgánu sa postavil práve Jozef Miloslav Hurban.          

Tematické hurbanovské pexeso pokrstil živý Hurban

Aby mohlo vzniknúť tematické pexeso o Hurbanovi, pristúpila v marci 2017 Trenčianska župa k vyhláseniu súťaže Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja. Jednotlivci i kolektívy vytvárali kresby, maľby, básne, úvahy, príbehy či iné tvorivé spracovania na tému Hurbana, a tak vďaka svojej kreativite ukázali, ako poznajú prvého predsedu Slovenskej národnej rady. Tým najšikovnejším sa dokonca podarilo vyhrať výlet do Národnej rady Slovenskej republiky.

Súťažné obrázkové príspevky bola škoda neukázať verejnosti. Svetlo sveta uzreli v podobe tematického pexesa, ktorého krstným otcom sa stal živý J. M. Hurban spolu s predsedom TSK Jaroslavom Baškom a víťazom facebookového hlasovania o najlepší súťažný príspevok zo ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves. Samotný krst hlinou z Beckova počas Dňa otvorených dverí TSK zaplnil kongresovú sálu Úradu TSK do posledného miesta.          

Hurbanov rok v TSK plný rôznorodých aktivít      

Kultúrne zariadenia i stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti župy si pripravili rok plný podujatí, či už to bola séria prednášok vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne či Literárna Prievidza v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. Prezentácie, workshopy a besedy o Hurbanovi doplnili návštevy divadiel, exkurzie i festivaly, ktoré netradičnou formou priblížili študentom život a dielo spisovateľa, novinára, politika i evanjelického kňaza Hurbana. „Teší ma, že organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa pri príležitosti 200. výročia narodenia Hurbana tiež symbolicky zapojili a svoje aktivity tematicky vyskladali tak, aby cez rôzne semináre či prednášky poodhalili život tohto slovenského velikána. Za celý rok bolo rôznorodých aktivít a podujatí viac ako 80. Aj prostredníctvom nich nám Hurban akoby vyrastal priamo pred očami,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Župa si život a dielo tohto jubilujúceho Beckovčana pripomenula takmer 30 tlačovými správami.        

autor: bj

Fotogaléria

Zdroj foto: http://www.postoveznamky.sk

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK