Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Kraj prostredníctvom dotačných schém prerozdelil zatiaľ viac ako 450 tisíc eur, žiadať ešte možno prostredníctvom grantu Zelené oči

Kraj prostredníctvom dotačných schém prerozdelil zatiaľ viac ako 450 tisíc eur, žiadať ešte možno prostredníctvom grantu Zelené oči

Dve z troch dotačných schém TSK sú pre tento rok už uzatvorené. Získať financie v rámci grantového systému Zelené oči je ešte stále možné do konca augusta.

Tri župné dotačné schémy – dotačný systém Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), grantový program Zelené oči a Participatívny-komunitný rozpočet TSK 2018 – ponúkajú každým rokom šancu získať finančné prostriedky na organizáciu podujatí rôznorodého charakteru a realizáciu rozličných projektov. Využiť túto možnosť mali v prípade dotačného systému TSK a Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK fyzické i právnické osoby, mestá, obce, občianske združenia i rozpočtové a príspevkové organizácie miest a obcí so sídlom v Trenčianskom kraji od začiatku roka do konca marca, resp. apríla. Posledný augustový deň sa uzavrie aj možnosť predložiť projekt environmentálneho rozmeru v rámci grantu TSK s názvom Zelené oči. Župa prostredníctvom svojich dotačných schém zatiaľ prerozdelila viac ako 450 tisíc eur[1].     

Na dotačný systém bola prvýkrát schválená suma 300 tisíc eur

Dotačný systém TSK sa každým rokom teší väčšej a väčšej obľúbenosti zo strany žiadateľov. Tento rok sa ich počet opäť zvýšil, celkovo prišlo na župný úrad viac ako 360 žiadostí. Termín, do ktorého mohla verejnosť požiadať o finančné prostriedky, bol posledný aprílový deň. Suma, ktorou župa podporí tohtoročné podujatia rôznorodého charakteru, bola pre rok 2018 vôbec prvýkrát navýšená na 300 tisíc eur. Pomyselné prvé miesto zo zastúpených oblastí berie kultúra, viac ako 200 doručených žiadostí sľubuje nezabudnuteľné kultúrne zážitky.         

Rekordný druhý ročník Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK

V rámci druhého ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK bola pre každý z 9 okresov Trenčianskeho kraja vyčlenená čiastka 11 tisíc eur. V rámci enormného nárastu predložených projektov sa župa snažila podporiť čo najviac z nich a našla aj ďalšie finančné projekty. Nad rámec Trenčianska župa podporila ďalších 18 projektov. Druhý ročník PaKR TSK tak nesie prívlastok rekordný – podporených bude napokon 59 projektov v celkovej sume viac ako 124 tisíc eur.

Zelené oči sú ešte stále otvorené. Ale len do konca augusta

Environmentálny grantový systém TSK Zelené oči dáva už tretím rokom environadšencom šancu ukázať, že im životné prostredie nie je ľahostajné a že zmeniť svoj postoj k jeho ochrane môže každý z nás. Od roku 2016, keď environmentálny grant Zelené oči vznikol, prišlo na úrad zatiaľ 113 žiadostí (aj s tretím tohtoročným hodnotiacim kolom), schválených bolo zatiaľ 45 (bez tretieho tohtoročného hodnotiaceho kola)[2]. V tomto roku bolo zatiaľ v rámci troch hodnotiacich kôl doručených 38 žiadostí, dve hodnotiace kolá spoznali šestnástku úspešných žiadateľov.[3] Urobiť svoje okolie zelenším môžete ešte stále aj vy. Predložiť svoj projekt s environmentálnym posolstvom nezabudnite do konca augusta. Tešíme sa na každý jeden váš nápad.    

Župa tento rok plánovala prerozdeliť medzi žiadateľov v rámci troch dotačných schém TSK takmer pol milióna eur. Navýšením finančných prostriedkov pre PaKR TSK by medzi predkladateľov malo byť prerozdelených takmer 525 tisíc eur.    

[1] V sume nie je zarátaná schválená výška grantu projektov predložených v treťom hodnotiacom kole grantového systému Zelené oči, ktoré sú v tomto časovom období odborne hodnotené  

[2] V počte schválených žiadostí nie je zahrnutý počet schválených projektov predložených v treťom hodnotiacom kole   

[3] V tomto období prebieha odborné hodnotenie projektov predložených v treťom hodnotiacom kole, po ktorom bude známy zoznam schválených projektov uvedeného kola   

autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK