Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prírodné materiály v stavebníctve

Viac ako 50% skleníkových plynov je vyprodukovaných stavebným priemyslom, alebo priemyslom nadväzujúcim na stavebný. 11% z celkovej celosvetovej produkcie CO2 má pôvod v produkcii nových stavebných materiálov.

prirodny dom

Možné je využitie materiálov v rôznych prírodných alebo recyklovaných formách:

- využitie dreva a výrobkov na báze dreva (drevostavby),

- použitie lomového kameňa,

- využitie ílov pre tesniace a izolačné účely,

- využitie slamených balíkov pre stavebné konštrukcie a pod.

Environmentálne efektívnymi materiálmi a technológiami sú také časti stavebných konštrukcií, ktoré plnia konštrukčnú funkciu a sú energeticky efektívne, napr. nosná slama. Slama plní funkciu konštrukčnú (nesie strechu a strop) a zároveň funkciu tepelnoizolačnú (znižuje náklady na vykurovanie).

Prečo je vhodné využívať prírodné materiály pri stavbe domov:

Naopak dobre do konštrukcie zabudovaná slama má pozitívnu CO2 bilanciu, nakoľko pri raste obilovín, sa CO2 do rastliny zabudováva. Okrem toho slama vytvára priaznivú mikroklímu priestoru.

V spojení s hlinenými omietkami sa vytvára priaznivá iónová mikroklíma, majúca:

- schopnosť pohlcovať škodlivé plyny a regulovať vzdušnú vlhkosť,

- dobrú tepelno-akumulačnú schopnosť (zrovnateľnú s minerálnou vatou, v závislosti od hrúbky a hustoty slamených balíkov),

- výbornú zvukovo-izolačnú vlastnosť.

Slama je veľmi lacný miestny materiál.

Jeho použitím podporujeme poľnohospodársky sektor a využijeme a zhodnotíme časť nepotrebného poľnohospodárskeho odpadu. Je s ňou ľahká manipulácia, stavba so slamou je veľmi rýchla. Je to organický materiál, preto ho možno po dožití stavby ľahko zlikvidovať.

Klimatizácia a klasické technické riešenia:

Klimatizácia zaisťuje vzduch v budovách bez fyzikálnych aj chemických nečistôt a mikróbov, ale na druhej strane zbaví vzduch v miestnosti aj o vzdušné ióny, ktoré sú prirodzenou súčasťou vzduchu a prispievajú k udržaniu psychického aj fyzického zdravia človeka. Tento nežiadúci stav je možné čiastočne korigovať modernými technickými riešeniami. Napr. pomocou ionizérov, alebo inteligentných okien, ktoré prepúšťajú kladné ióny.

Nedosiahne sa však komplexný a želaný efekt. Jednou z ciest k zlepšeniu iónovej mikroklímy priestoru v budovách je návrat k používaniu prírodných materiálov:

použitie hlinených mazanín, drevených podláh, hlinených a vápenných omietok, prírodných textílií a prírodných náterov.

Ďalšie informácie ohľadom prírodných stavebných materiálov nájdete napr. na webových stránkach:

https://www.veronica.cz/ekostavitelstvi-a-obnovitelne-zdroje-energie

https://www.veronica.cz/vyuziti-slamy-na-stavbe

www.hlinenydum.cz http://slamenedomy.cz/718-drevostavby-magazin.html

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK