Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Na čo vplýva ovzdušie

Ovzdušie je nevyhnutnou zložkou životného prostredia pre existenciu života na Zemi. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité mu venovať náležitú starostlivosť a ochranu. K znečisťovaniu ovzdušia dochádza prirodzeným spôsobom (požiare, erupcie sopiek, vznes jemných čiastočiek  (napr. piesok) a pod.)  a ľudskou činnosťou. Podiel ľudskej činnosti na znečisťovaní je oveľa vyšší ako prirodzeným spôsobom. Rapídny vzrast podielu ľudskej činnosti na znečisťovaní možno datovať od začiatku industrializácie. Znečistenie ovzdušia začínalo postupom času byť neúnosné najmä v centralizovaných priemyselných zónach, preto bolo nevyhnutné pristúpiť k právnej ochrane ovzdušia, aby sa zabezpečila dobrá kvalita ovzdušia a nedochádzalo k poškodzovaniu ľudského zdravia a životného prostredia.

ovzdusie

Aké sú najčastejšie zdroje znečisťujúcich látok v ovzduší?

Čo je to znečistenie ovzdušia a ako k nemu dochádza?

Aké sú najvýznamnejšie znečisťujúce látky spôsobujúce zhoršenie kvality ovzdušia a čo je ich zdrojom?

Aký vplyv majú tieto znečisťujúce látky na zdravie ľudí a životné prostredie?

Ekomapa TSK: Merače ovzdušia

Ekomapa TSKMonitorovacie stanice voda a ovzdusie

Sprava o zmene klimy - .enviroportal

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK