Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Krajina

Zelená krajina

Krajina

POOBZERAJTE SA OKOLO SEBA

... je veľa príležitostí ako zlepšiť prostredie okolo nás,
Prostredie sídiel, kde bývame a krajina pri našich sídlach vyžaduje nové prístupy, skrášlenie a starostlivosť.

Rešpektovaním prirodzených možností rastlín, zvierat a ekosystémov sa optimalizujú podmienky pre kvalitu vo všetkých aspektoch poľnohospodárstva a životného prostredia.

Príroda a  biodiverzita (najmä tzv. mainstreaming/prepojenie alebo včlenenie ochrany prírody a biodiverzity) do všetkých relevantných ekonomických a finančných sektorov je úplným základom pre ich zachovanie, ako aj pre zdravý život ľudí a celej našej planéty. Cez zdravé ekosystémy a ich služby získavame väčšinu našich produktov ako aj celkového ekonomického rastu a jedine prostredníctvom správneho manažmentu celej krajiny dokážeme preventívne zabrániť ekologickým katastrofám ako aj dopadom zmeny klímy a naopak. Vďaka správnemu a prírode blízkemu obhospodarovaniu lesov, pôdy a krajiny celkovo dokážeme ušetriť veľké množstvo financií a energie na ich následné a dodatočné riešenia.

EKo krajina 

Poľnohospodárstvo

 

Sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ekomapa TSK: Chranene uzemia

Ekomapa TSK: Naucne chodniky

Ekomapa TSK: Rozhľadne

Ekomapa TSK: Prírodné a iné zaujímavasti

Ekomapa TSK: Parky

Ekomapa TSK: Chranene stromy

Ekomapa TSK: Statna ochrana prirody

Ekomapa TSK: Studnicky

Ekomapa TSK: Utulky a zachranne stanice ohrozenych zivocíchov

Ekomapa TSK: Organizacie

krajina          krajina         krajina        krajina

Fauna a flóra

Hlavným rozdielom medzi flórou a faunou je, že flóra hovorí o rastlinnom živote regiónu alebo určitého obdobia, zatiaľ čo fauna predstavuje divokú zver v určitom regióne alebo konkrétnom období.

Zem je jediná planéta v celom vesmíre, ktorá môže podporiť život. V skutočnosti je domovom miliónov životných foriem. Rôznorodosť rastlín a voľne žijúcich živočíchov na svete je známa ako biodiverzita. Kamkoľvek ideme, nájdeme rôzne rastliny, kvety, vtáky, hmyz, zvieratá a iné mikroorganizmy

Definícia flóry Flóra je latinský pojem, ktorý zahŕňa zhromažďovanie natívnych rastlín v ekosystéme, ktorý rastie v zemepisnej oblasti alebo v určitej dobe. Je to botanický výraz, ktorý označuje pestrý rozsah rastlinného života, ktorý sa nachádza v konkrétnom mieste alebo čase roka. Môže sa klasifikovať na základe regiónu, obdobia, podnebia atď. Klasifikácia flóry je však primárne založená na prostredí, v ktorom je jej výskyt prirodzený.

Definícia fauny Termín "fauna" je grécky pôvod, ktorý je pomenovaný po rímskej bohyni. Zahŕňa skupinu zvierat, ktoré žijú v určitej zemepisnej oblasti, biotopu alebo v určitej dobe. Stručne povedané, označuje zvieracie kráľovstvo nachádzajúce sa v oblasti.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK