Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Krajina

Zelená krajina

Krajina

POOBZERAJTE SA OKOLO SEBA

... je veľa príležitostí ako zlepšiť prostredie okolo nás,
Prostredie sídiel, kde bývame a krajina pri našich sídlach vyžaduje nové prístupy, skrášlenie a starostlivosť.

Rešpektovaním prirodzených možností rastlín, zvierat a ekosystémov sa optimalizujú podmienky pre kvalitu vo všetkých aspektoch poľnohospodárstva a životného prostredia.

Príroda a  biodiverzita (najmä tzv. mainstreaming/prepojenie alebo včlenenie ochrany prírody a biodiverzity) do všetkých relevantných ekonomických a finančných sektorov je úplným základom pre ich zachovanie, ako aj pre zdravý život ľudí a celej našej planéty. Cez zdravé ekosystémy a ich služby získavame väčšinu našich produktov ako aj celkového ekonomického rastu a jedine prostredníctvom správneho manažmentu celej krajiny dokážeme preventívne zabrániť ekologickým katastrofám ako aj dopadom zmeny klímy a naopak. Vďaka správnemu a prírode blízkemu obhospodarovaniu lesov, pôdy a krajiny celkovo dokážeme ušetriť veľké množstvo financií a energie na ich následné a dodatočné riešenia.

EKo krajina 

Poľnohospodárstvo

 

Sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ekomapa TSK: Chranene uzemia

Ekomapa TSK: Naucne chodniky

Ekomapa TSK: Rozhľadne

Ekomapa TSK: Prírodné a iné zaujímavasti

Ekomapa TSK: Parky

Ekomapa TSK: Chranene stromy

Ekomapa TSK: Statna ochrana prirody

Ekomapa TSK: Studnicky

Ekomapa TSK: Utulky a zachranne stanice ohrozenych zivocíchov

Ekomapa TSK: Organizacie

krajina          krajina         krajina        krajina

Fauna a flóra

Hlavným rozdielom medzi flórou a faunou je, že flóra hovorí o rastlinnom živote regiónu alebo určitého obdobia, zatiaľ čo fauna predstavuje divokú zver v určitom regióne alebo konkrétnom období.

Zem je jediná planéta v celom vesmíre, ktorá môže podporiť život. V skutočnosti je domovom miliónov životných foriem. Rôznorodosť rastlín a voľne žijúcich živočíchov na svete je známa ako biodiverzita. Kamkoľvek ideme, nájdeme rôzne rastliny, kvety, vtáky, hmyz, zvieratá a iné mikroorganizmy

Definícia flóry Flóra je latinský pojem, ktorý zahŕňa zhromažďovanie natívnych rastlín v ekosystéme, ktorý rastie v zemepisnej oblasti alebo v určitej dobe. Je to botanický výraz, ktorý označuje pestrý rozsah rastlinného života, ktorý sa nachádza v konkrétnom mieste alebo čase roka. Môže sa klasifikovať na základe regiónu, obdobia, podnebia atď. Klasifikácia flóry je však primárne založená na prostredí, v ktorom je jej výskyt prirodzený.

Definícia fauny Termín "fauna" je grécky pôvod, ktorý je pomenovaný po rímskej bohyni. Zahŕňa skupinu zvierat, ktoré žijú v určitej zemepisnej oblasti, biotopu alebo v určitej dobe. Stručne povedané, označuje zvieracie kráľovstvo nachádzajúce sa v oblasti.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK